Noví investoři převálcovali původní uchazeče

Vítěz nabídl za pozemky 29 miliónů

RAKOVNÍK. Ostře sledovaný prodej městských pozemků mezi ulicemi Lišanská a Luženská, naproti sídlu Středočeské energetické, vstoupil do další fáze. o parcelu o rozloze 25 tisíc m2 se nakonec utkaly celkem čtyři firmy. Kromě již známých firem Eslot a Qinn Invest doručily obálky s nabídkou i další dvě společnosti. Sey Development z Frýdku Místku a pražská firma Magellan Cz. Komise pro otevírání obálek doporučuje jako vítěze nabídkové řízení firmu Magellan Cz, která nabídla pevnou cenu 29 miliónů korun.

"Komise zasedla v pátek 28. ledna přesně ve 12 hodin. Tři ze čtyř nabídek byly doručeny na podatelnu těsně před uzávěrkou, jedna tam byla již od čtvrtka. Všechny nabídky obsahovaly veškeré potřebné náležitosti a všichni uchazeči souhlasili se zněním smlouvy o smlouvě budoucí. Komise doporučuje zastupitelstvu nabídku firmy Magellan Cz, která nabídla pevnou cenu 29 miliónů korun, bez ohledu na to, jakou výměnu bude nakonec pro svůj záměr potřebovat. Druhou nejvyšší nabídku učinil Sey Development s 25 milióny 925 tisíci. Eslot a Qinn Invest nabídly shodně po 20 miliónech. Pro případ, že by vítězná firma od nabídky ustoupila, komise doporučuje prodat dalšímu zájemci v pořadí, ale pouze za cenu nejvyšší nabídky," vysvětluje předseda komise Michal Volf. Protože je Volf zároveň i předsedou finanční komise, zajímal nás jeho názor na prodej pozemku. "Za těchto podmínek jsem pro prodej. Budu ale vyžadovat, aby zastupitelstvo předem rozhodlo, jak s nabytými penězi naložíme. Kdyby se měly peníze rozpustit v rozpočtu bez nějakého konkrétního záměru, byl bych proti," uzavírá Volf. Podle jeho odhadů by prodej pozemku mohl v zastupitelstvu projít. a co se týče marketu, který by měl v Rakovníku vzniknout, vše stále směřuje k nákupnímu řetězci Tesco. "Magellan staví Penny markety a Tesca. Vzhledem k tomu, že Penny už v Rakovníku stojí, se dá usuzovat, že se jedná o Tesco, i když v nabídce se hovoří pouze o výstavbě obchodního centra bez uvedení konkrétního názvu," uvedl Volf. Poslední slovo k prodeji pozemku učiní zastupitelstvo na svém řádném zasedání 22. února.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.