Nové Strašecí se vrací ke středověkému územnímu plánování

Vědecko - technologický park

NOVÉ STRAŠECÍ. Místo kdysi zamýšlené průmyslové zóny Severozápad by měla vyrůst na periferii Nového Strašecí ekonomická zóna, jíž bude dominovat vědecko-technologický park. Na jeho výstavbě se budou společně podílet Město Nové Strašecí a Česká zemědělská univerzita v Praze - Suchdole.

"Je to zásadní změna ve způsobu územního plánování, kdy se nebudou vytvářet velké funkční plochy s jednotným využitím, ale smíšené plochy, kde budou vedle sebe existovat obytné domy, obchody, sportoviště, kulturní zařízení, ale třeba i drobné provozovny," vysvětlil starosta města Jakub Kleindienst. Smyslem je nejen odbourat "neživé" monotématické komplexy, ale také podpořit drobné podnikání. Právě smíšené aglomerace, kde budou lidé bydlet a zároveň i pracovat, to znamená, že zde bude život pulsovat prakticky nepřetržitě, můžou dát vznik mnoha živnostem v oblasti služeb. Podle Kleindiensta záleží jen na míře únosnosti zatížení toho kterého komplexu. "Je to nový evropský trend, který se vrací ke středověkému způsobu územního plánování, jež bylo velmi účelné," míní novostrašecký starosta.

S nápadem, využít ekonomickou zónu Severozápad k vybudování vědecko-technického parku, přišla Česká zemědělská univerzita v Praze, která hledala pro tento svůj záměr vhodné území. A město Nové Strašecí jí takovou plochu o rozloze 80 hektarů nabídlo. "Na výstavbu parku se zaměřením na životní prostředí, zemědělství a ekologii v širším pojmu tohoto slova, jsme od Středočeského kraje dostali 3,8 miliónu korun. Vzájemná spolupráce mezi městem a univerzitou při tvorbě regulačního plánu, který bude na uvedenou lokalitu zpracován, bude velmi těsná," říká Kleindienst a dodává, že zřízení a náplň ekonomické zóny je pro město do budoucna stěžejní záležitostí, a to nejen z hlediska ekonomického, ale i z pohledu dalšího rozvoje. "K realizaci tohoto záměru by mělo dojít v horizontu 10 až 15 let. Dnes jsme ve fázi úplného začátku. Začít musíme s vykupováním jednotlivých pozemků," podotkl Jakub Kleindienst.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.