Rok 2003 očima starosty Nového Strašecí Jakuba Kleindiensta

„Vážím si práce úřadu“

"Mám-li zhodnotit uplynulý rok 2003, musím jej nutně trošku rozdělit. První čtvrtletí, to byla fáze rozkoukávání, seznamování se s prací úřadu a hlavně upravování si názoru na chod jednotlivých činností a úkonů. Mnohdy se zdá, když člověk přijde na úřad s nějakým problémem, že právě jeho věc není dostatečně rychle řešena, že se úředníci problému dostatečně nevěnují, nebo že jej dokonce odsouvají. A tento názor jsem měl i já. Po mém nástupu do funkce jsem si říkal "Teď to pofrčí, to budete koukat!"Jediný, kdo koukal, jsem byl právě já. Samozřejmě, že spoustu postupů jsme změnili, některé nové zavedli a některé zrušili. Osobně se domnívám, že není na škodu vnést do práce státní správy trochu zkušeností z mých bývalých působišť, mám na mysli způsob řízení a kontrolních mechanizmů, které jsou standardní v zemích Evropské unie, jejímiž členy se již letos staneme.

Mohu však s plnou zodpovědností prohlásit, že jsem se na našem úřadě nesetkal s jakýmkoliv odsouváním nebo zdržováním byť jen jediné žádosti, která nám byla doručena z řad občanů. Velice si vážím práce všech zaměstnanců úřadu a rád bych jim touto cestou poděkoval nejen za sebe, ale i za všechny občany, kteří nás navštěvují.

Druhé čtvrtletí, dvěma slovy - přípravná fáze. Bylo třeba vymyslet a připravit nové projekty, které by do budoucna zvýšily příjmovou část rozpočtu města. Zde se například zrodila myšlenka koupě budovy České pojišťovny. Budovy, která přinese ročně městu až 1,2 milionu korun. Za to, že je tato budova již majetkem našeho města, patří dík i některým mým bývalým kolegům z pražských působišť. V tomto období bylo zadáno a vypracováno několik nových projektů, např. opravy komunikací včetně chodníků, výsadby a dosadby nových stromů, dokončení odkanalizování celého města včetně nové čistírny odpadních vod, zaměřili jsme se také na projekty výstavby nových bytů atd.

Samostatnou kapitolou byly a jsou Technické služby. Důslednou kontrolou se podařilo z rozpočtu Technických služeb ušetřit 1,7 milionu korun. Samozřejmostí je zvýšení množství a kvality práce, která se projevila ve všech činnostech Technických služeb.

Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pokračovala přípravná práce projektů a došlo i na realizaci některých z nich. Za všechny mohu jmenovat totální rekonstrukci části ulice 1. máje, která stála městský rozpočet 3 miliony korun, zahájení opravy ulice Boženy Němcové, která bude dokončena v letošním roce. Začala revitalizace rybníka Nový I., kde město díky panu Josefu Možkovskému získalo 100% dotaci. Jedná se o cca 11 milionů korun. Byl zaveden nový grantový systém, v němž jsme rozdělili 450 tisíc korun na podporu zájmových organizací. Položili jsme základní kámen k vytvoření nových pracovních míst. Mám na mysli rozvoj Průmyslové zóny Severozápad, kde se nám díky radnímu Středočeského kraje Vilému Žákovi mimo jiné podařilo získat 1 milion korun na projekt "Podnikatelského inkubátoru". Dále se pan radní Žák zasloužil o přidělení grantů na zeleň v celkové výši cca 250 tisíc korun.

V závěru roku bylo ještě vyhověno mé žádosti a naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela dotaci na nákup hasičského vozu Tatra 815.

Co nás čeká v roce 2004? Velkou část úspor roku 2003 věnujeme opravám komunikací a chodníků. Kdybychom měli opravit všechny špatné ulice, potřebovali bychom částku okolo 400 milionů korun. Rozhodně bude zahájena rekonstrukce autobusových zastávek a Palackého ulice, rádi bychom též zahájili opravu spodní části náměstí. Připravujeme revitalizaci Strašeckého potoka. Dále budeme důsledně sledovat počínání Technických služeb, osobně jsem přesvědčen, že ještě minimálně 500 tisíc korun v letošním roce ušetříme. Letos se také zaměříme se na výstavbu nových bytů. Je toho skutečně mnoho, co máme pro rok 2004 v plánu."

-bed-

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.