Rada navrhuje, aby se školní komplex opět rozdělil na dva subjekty

V ZŠ ubude 60 dětí a tři třídy

NOVÉ STRAŠECÍ. "Naše základní škola patří k nejlepším v kraji," uvedl novostrašecký starosta Jakub Kleindienst na základě zprávy, kterou projednala rada města. Ta pověřila místostarostu Jaroslava Hlínu, aby spolu s ředitelem ZŠ Nové Strašecí Stanislavem Hajným sestavili podrobnou zprávu o fungování školy včetně informace o technickém stavu budovy ZŠ a tří mateřských škol, které byly se základní školou před třemi roky organizačně sloučeny.

"S ředitelem Hajným jsme vypracovali perspektivu vývoje školy v nejbližších letech. Vypadá to, že ze současného stavu 774 dětí se jejich počet od 1. 9. sníží na 710, což znamená, že ubydou tři třídy - z 32 na 29. To se pochopitelně odrazí i v personálních otázkách," vysvětluje místostarosta Jaroslav Hlína. "Technickým opatřením se nám podařilo snížit počet učitelů jen na prvním stupni, na druhém zůstane, alespoň pro nadcházející školní rok, počet pedagogů zachován na počtu 24. Byly provedeny určité ústupky v přesčasech a u externistů. Jedna učitelka odešla do penze, druhá byla převedena do družiny."

Podle místostarosty Hlíny je obdobná situace i u mateřských škol. "Také tady se začíná projevovat úbytek dětí. v MŠ v Zahradní ulici je zapsáno 25 dětí, v Šotkově 70 dětí a v Jiráskově pouze 50 stálých dětí. Tam musíme jednu třídu snížit," pokračuje Jaroslav Hlína.

Do školního komplexu patří také jídelna se současnými 12 zaměstnanci. "Jídelnu navštěvuje 598 strávníků z řad žáků. Norma dovoluje vařit až 900 obědů. v poslední době začal kolektiv kuchyně připravovat kromě obědů i svačiny. Až 300 kusů denně za velmi slušnou cenu 7,50 Kč," doplňuje kolegu starosta Kleindienst a dodává, že školní jídelnu využívají také tzv. cizí strávníci, převážně důchodci. Pravidelně jich pro obědy dochází 30 až 50. "Chceme zachovat i prázdninový provoz jídelny pro cizí strávníky, což je pro ně, vzhledem k ceně jídla, velmi výhodné. Sám jsem se přesvědčil, jak chutně se ve škole vaří a jak velké porce strávníci dostávají," potvrdil starosta Kleindienst.

I když je vedení města s chodem školy spokojené a také zpráva České školní inspekce vyzněla velmi pozitivně, dospěla rada města k úvaze, zda současný komplex není příliš velký a nebylo by výhodnější ho rozdělit na dvě příspěvkové organizace. "Rádi bychom, aby se tato jedna velká příspěvková organizace, velmi složitá na řízení, znovu rozdělila na dvě - jedna by zajišťovala základní školství, druhá předškolní výchovu," komentoval rozhodnutí rady města starosta Kleindienst.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.