Investor je s vývojem kolem pískovny v Novém Dvoře spokojen

V Hlavačově je písku na 50 let

CHRÁŠŤANY/NOVÝ DVŮR. Před časem jsme otiskli vyjádření rakovnického odboru životního prostředí ke studii k otevření pískovny v blízkosti Nového Dvora. Podle vedoucí odboru Aleny Škoudlínové je studie nedostatečná zejména v ohledem na množství vody v Novodvorském potoce. Další nedostatek vidí hlavně v tom, že by nová pískovna měla být otevřena, až bude vytěžena současná zásoba písku v Hlavačově. Dnes se k vývoji situace vyjadřuje samotný investor, kterým je akciová společnost ZAPA beton, zastupovaná Pavlem Josefusem.

Podle něj byl v poslední době rozšířen průzkum lokality pískovny a prohloubeny poznatky o vodních poměrech Novodvorského potoka, který by měl vodou zásobovat technologickou linku. "Nezávislými odborníky bylo jednoznačně doloženo, že těžba a její související činnosti (doprava vytěženého materiálu, vybudování vodní nádrže, odběry vody z Novodvorského potoka) nebudou mít nežádoucí vliv na jednotlivé složky životního prostředí, naopak v řadě případů přispějí ke zvýšení rozmanitosti a hodnoty přírodních podmínek lokality - např. vytvořením vhodných životních podmínek pro některé živočichy," říká Pavel Josefus. Zároveň dodává, že samotný investor hodnotí průběh projednávání záměru s uspokojením, neboť nebyly zjištěny zásadní překážky, které by měly ztížit jeho realizaci. Pozitivní je podle něj i skutečnost, že těžba v dané lokalitě by měla být rozdělena do dvou etap s tím, že druhá etapa bude povolována samostatně až po využití poznatků z první etapy těžby.

Na současný stav a vývoj těžby jsme se zeptali i spolumajitele hlavačovské pískovny Jaroslava Razíma. "Jsme schopni běžně pokrýt požadavky tohoto okresu v odběru písku a až na drobné výjimky se na nás všichni odběratelé včetně betonárek obracejí. Naše písky a kamenivo jsou velice kvalitní, což můžeme doložit i certifikátem řízení výroby. S ohledem na odběr v loňském roce a vykoupení pozemků by se vytěžitelnost naší pískovny měla pohybovat okolo 50 let." Podle Jaroslava Razíma existoval již při otvírání pískovny plán rekultivace, který se v současné době naplňuje. "V Hlavačově byl les a zase tam bude," dodává Razím.

Na krajském úřadě se nyní shromažďují vyjádření jednotlivých subjektů k dokumentaci o posuzování vlivu pískovny na životní prostředí. Ta budou podstoupena ke zpracování nezávislému posuzovateli, který připraví návrh stanoviska k jejímu otevření. Konečné slovo ke spuštění nebo zamítnutí těžby bude mít stavební úřad.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.