Územnímu rozhodnutí nic nebrání

RAKOVNÍK (bed). V pátek 23. února proběhlo místní šetření v prostoru zamýšlené stavby nového supermarketu na severním předměstí Rakovníka. Jeho účastníci měli možnost vznést připomínky k územnímu řízení. Podle slov starosty města Zdeňka Nejdla nebyly připomínky žádného zásadního charakteru. "Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby stavební úřad vydal územní rozhodnutí. Vzhledem k třicetidenní lhůtě je reálný předpoklad, že do konce března by mělo územní rozhodnutí ke stavbě obchodního centra nabýt právní moci," řekl Zdeněk Nejdl.

Starosta se také zmínil o tom, že jednal se zástupci budoucího provozovatele, společnosti Tesco, o zablokování městského majetku v důsledku vlekoucí se "kauzy" hřiště Na Střelnici. "Shodli jsme se, že plomba by neměla být žádným problémem a do šedesáti dnů po vydání územního rozhodnutí se vzájemně s developerskou firmou Quin vyzveme k podepsání kupní smlouvy. Investor musí do té doby předložit geometrický plán, na jehož základě bude kupní smlouva specifikována," doplnil rakovnický starosta. Do 30 dnů po podpisu smlouvy je kupující společnost povinna složit na účet města kupní cenu. Naopak, pokud město během této doby od smlouvy odstoupí, musí vrátit jistinu ve výši 2,4 miliónu korun. Nové nákupní centrum by mělo na severním předměstí Rakovníka stát do konce letošního roku.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.