Územní plán se změní

RAKOVNÍK (ps). Zastupitelstvo projednalo několik změn územního plánu v různých stupních rozpracovanosti. Do fáze zadání změny územního plánu postoupilo pět lokalit.

Průmyslová zóna Jihozápad (pozemky na rozšíření areálu Valeo), Kozí Hřbety (za Cafexem, plocha pro sport a halu na stolní tenis, žádost Jiřího Holého), Zátiší Jih z podnětu firmy Croy, pozemky v bývalém areálu dolu Rako (žádost firmy Kovotechnik, rozšíření výroby) a manželů Parkmanových (pole u drůbežárny, rozšíření průmyslové zóny). Nejvíce diskutovaná byla již poněkolikáté žádost Soni Grosseové, která vlastní pozemky na Bezděkově v územním plánu označené jako veřejná zeleň a iniciuje změnu na plochu pro výstavbu rodinných domků. k této změně již vydal zamítavé stanovisko jak odbor životního prostředí městského úřadu tak jemu nadřízený Středočeský krajský úřad. Zastupitelstvo přesto i v tomto případě zahájilo novou změnu územního plánu s tím, že nabídlo jako náhradní veřejnou zeleň plochu v okolí Domu dětí a mládeže. Přestože návrh zastupitelstvo schválilo, část zastupitelů se obává precedentu i pro další případy, neboť i v jiných částech města se nachází zeleň na soukromých pozemcích, včetně části Čermákových sadů.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.