Uděleno šest zlatých W

NOVÉ STRAŠECÍ. Jako každý rok udělila rada města i letos v rámci svatováclavských oslav vyznamenání a ocenění města. Pro své plakety a vyznamenání si tak v pondělí 28. září zamířilo na radnici šest oceněných.

Zlaté W krále Vladislava II. druhé třídy za zásluhy o rozvoj města získal in memoriam Zdeněk Beneš, který byl několikaletým zastupitelem a členem rady města, zasazoval se o rozvoj mládežnického sportu a jako člen Komory veterinárních lékařů se stal uznávanou kapacitou. Stejné vyznamenání za tytéž zásluhy obdržel i Miloslav Pelc, bývalý starosta města (zasloužil se především o konsolidaci a přechod z totality k demokracii a reformu veřejné správy) a senátor.

Za zásluhy o rozvoj kultury ve městě si totéž vyznamenání odnesl Jan Černý, který s pílí a zápalem pro věc připravil na profesionální úrovni pro knižní vydání Preinheltrovu kroniku z let 1801 až 1834. Jan Černý je i aktivním popularizátorem strašecké historie. Jako poslední obdržela toto vyznamenání za zásluhy o rozvoj města v pedagogické práci ředitelka ZUŠ Drahoslava Pitnerová. Z jejích výrazných počinů a nápadů stále čerpá kulturní život ve městě (obnovený zvyk Peřiny nebo výroční trhy).

Rada města udělila také dvě pamětní plakety města s právem nosit zlaté W. Za zásluhy o pedagogickou práci ji obdržel Zdeněk Wachtl, dlouholetý učitel, mistr odborného výcviku SOU Nové Strašecí. Za zásluhy o rozvoj kultury ve městě ji jako druhá obdržela Marie Kolářová, která 40 let pracovala v městské knihovně jako vedoucí a po odchodu do důchodu ještě několik let jako knihovnice. Je představitelkou osvícených předků, kteří knihovnu v Novém Strašecí založili.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.