U Plusu pomaleji

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí projednala podnět občanů, aby byla omezena rychlost na 60 až 70 km/hod. na silnici č. II/237 ve směru na Rakovník v úseku od křižovatky se silnicí č. II/606 až k odbočující polní cestě na Mackovu horu a ve směru od Rakovníka od vyústění ulice Dukelská ke křižovatce se silnicí č. II/606.

"Důvodem je skutečnost, že při vyšší rychlosti projíždějících motorových vozidel hrozí nebezpečí vzniku dopravních nehod s vozidly vyjíždějícími z parkoviště u prodejny PLUS. Jedná se o preventivní opatření," uvedl starosta Jakub Kleindienst. Rada města vyslovila s návrhem souhlas a uložila tajemníkovi MěÚ, aby podal žádost na úpravu dopravního značení na odbor dopravy MěÚ Rakovník a informoval o návrhu dopravní inspektorát.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.