Soukromá akce mezi Novým Strašecím a Rudou pobouřila obyvatele

Tři dny dunělo městem techno

NOVÉ STRAŠECÍ. Před čtrnácti dny - v pátek 12. až neděli 14. května - proběhla na území města Nové Strašecí technopárty. Pořádána byla na soukromém pozemku mezi Rudou a Novým Strašecím. "Na radnici přišla celá řada stížností od občanů, kteří se podivovali tomu, jak je možné, že se tady něco takového koná. Kontaktovali jsme majitele pozemku a ten nám potvrdil, že ho propůjčil známému, aby tam mohl uspořádat oslavu narozenin," uvedl starosta města Jakub Kleindienst.

"Pozemek na soukromou oslavu narozenin jsem skutečně technařům zapůjčil zadarmo. Podporuji alternativní hudbu a jsem rád, že jsem mohl s uspořádáním této hudební produkce pomoci. Už jenom pro to, že technaři nemají jinou možnost získat pro svoji akci nějaké prostory. Navíc se považuji za mecenáše menšinových hudebních žánrů," vysvětlil majitel pozemku Miloslav Kinkal z Pecínova.

Podle slov starosty Kleindiensta občanům Nového Strašecí vadilo, že se do města stahují lidé, kteří užívají drogy, jsou opilí a pod vlivem alkoholu ničí zařízení města, jako odpadkové koše, dopravní značky a podobně. Ze všeho nejvíc jim ale vadila monotónní hlasitá hudba, která se valila z reprobeden prakticky nepřetržitě po celou dobu akce. "Občané se nás ptali, co s tím bude radnice dělat. Zjistili jsme, že nemůžeme v podstatě nic. Neexistuje žádný zákon, který by pořádání takových akcí zakazoval. Z ministerstva vnitra nám poslali vzor obecně závazné vyhlášky, která může zpřísnit pravidla pro pořádání podobných akcí. Jestli ale pořadatel splní podmínky vyhlášky, oznámí včas konání akce na všechna stanovená místa, tak v podstatě nemůžeme nic zakázat," konstatoval Jakub Kleindienst.

"Pokud vím, akce se zúčastnilo kolem 80 lidí a k žádnému vandalství při ní nedošlo. Jediné, co snad mohlo obyvatele města rušit, mohl být hluk. Podle vyhlášky nesmí jeho hladina mezi 22. hodinou a 6. hodinou ranní přesáhnout intenzitu 40 dB u prvního obydleného domu, a to se, myslím, nestalo. Kdyby mělo vedení města nebo policie podezření, že se tak děje, má možnost nechat intenzitu hluku přeměřit hygienou. K tomu ale nedošlo," namítl Miloslav Kinkal.

Podle starosty Kleindiensta se policie rozhodla, že na místo konání technopárty nepojede, aby nedošlo ke zbytečnému vyprovokování incidentu. Pouze celou akci monitorovala. Starostu překvapilo, že majitel pozemku dal k uspořádání technopárty souhlas. "Stodola, kde se akce konala, leží v přímém sousedství chráněné přírodní rezervace. Pan Kinkal je známý svým vztahem k ochraně přírody, vadí mu i to, že město chce nechat zpevnit povrchy na blízké cyklostezce, a v podstatě o 200 metrů dál dovolil, aby probíhala technopárty s hlasitou hudbou. To je, podle mého názoru, mnohem větší zásah proti přírodě. Jsou tam hnízdiště ptáků, rybáři našli nedaleko hlavy uřezaných ryb a podobně. Jsou to takové paradoxy," míní starosta.

"To je nesmyslné tvrzení," oponuje Miloslav Kinkal. "Příroda nedoznala nejmenší úhony, technaři celý pozemek řádně uklidili, a to i včetně černých skládek, které tam občané zakládají. Pokud se týče uřezaných hlav ryb, jsem přesvědčený, že s tím nemá nikdo z účastníků hudební produkce nic společného. Spíš se bude jednat o nějakého místního pytláka. Zbytky ryb totiž byly nalezeny u vzdáleného rybníka Podhůrka a nikoli u Hospodního, který leží v sousedství místa, kde se akce konala."

Vedení města se rozhodlo předložit zastupitelstvu návrh nové obecně platné vyhlášky, která určí pořadatelům povinnost ohlásit každou akci, při níž se shromáždí více než 50 osob. Od tohoto kroku si slibuje, že by mohl snížit počet akcí typu technopárty a podobných na minimum. Pokud však pořadatelé literu vyhlášky splní, neexistuje žádná zákonná norma, která by jejich pořádání zakazovala.

"Myslím, že se jedná o zbytečně nafouklou bublinu, díky níž se chce současné vedení města zviditelnit a získat body do blížících se voleb," dodal Miloslav Kinkal.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.