Vítěz soutěže o pozemek nesložil zálohu a nemá ani souhlas investora

Tesco zatím odmítá stavět

RAKOVNÍK. Výstavba dalšího marketu v Rakovníku se zřejmě oddálí, zkomplikuje, ne-li zcela zablokuje. Firma Magellan CZ, která za pozemek pro výstavbu nákupního centra nabídla městu 29 miliónů korun jako nejvyšší částku ze všech zájemců, nesložila ve stanoveném termínu (31. 3.) zálohu šest miliónů korun a nemohla tak ani podepsat s městem smlouvu o smlouvě budoucí. Podle usnesení zastupitelstva tak město od záměru ustupuje a o dalším postupu rozhodne zvláštní výbor nebo zastupitelstvo.

Prodejem pozemku o ploše cca 25 tisíc metrů se zastupitelstvo zabývalo několik měsíců. Napoprvé byl záměr za velkého odporu místních podnikatelů odložen. Prodej byl nakonec schválen až 21. února, a to jen nejtěsnějším poměrem hlasů, když pro bylo 11 z jednadvaceti členů zastupitelstva. v té době se už vědělo, že vítězná firma Magellan zatím nemá ani předběžný souhlas firmy Tesco, pro niž by měla pozemek kupovat nebo pro ni vystavět objekt na klíč. Tesco se naopak netajilo přáním stavět s firmou Eslot, která však v nabídkovém řízení skončila až na 3. až 4. místě s nabídkou 20 miliónů korun. Klíčová jednání měla proběhnout teprve v průběhu třetího měsíce. "Mluvčí vítězné firmy navštívil radnici 30. března. Informoval nás o tom, že zástupce firmy Tesco pro Českou republiku zatím nesouhlasí s jejich nabídkou, respektive s rozpočtem pro výstavbu, který předložili. Zároveň nám sdělil, že chtějí požádat o prodloužení termínu. Zastupitelstvo má být svoláno na 25. dubna a Magellan by chtěl do té doby získat definitivní vyjádření Tesca. Zároveň nás informovali o tom, že ze strany dalších firem, které se snažily o získání pozemku pro Tesco, je vyvíjen velký tlak a lobbing, což se negativně projevilo na výsledku jednání s firmou Magellan. Firma na nás působila velmi solidně a ubezpečila nás, že její záměr je vážný, a v žádném případě nejde o spekulaci, jak bylo někdy podsouváno ze strany konkurence," vysvětluje Zdeněk Nejdl. Starosta firmě připomněl, že podle usnesení zastupitelstva je město v otázce prodeje pozemku opět na samém začátku. Firma sice pošle městské radě a zastupitelstvu žádost o prodloužení termínu, ale jen zastupitelstvo může říci, zda na něco takového přistoupí. "Já osobně, kdyby do 25. dubna složili šestimiliónovou zálohu, bych zdržení toleroval. Ale bude záležet na názoru celého zastupitelstva," zdůrazňuje Nejdl. Zároveň dodává, že firma odhaduje výstavbu vlastní prodejny na 100 miliónů korun. Do dalších padesáti miliónů by se mělo vejít pořízení pozemku a vybudování sítí, včetně veškerých přeložek a komunikací.

Připomínáme, že na druhém místě se v nabídkovém řízení umístila firma Sey Development s nabídkou 25 925 tisíc korun. Následně městu nabídla možné navýšení ceny o další čtyři milióny, ovšem s tím, že by v Rakovníku vznikl stavební market firmy Hornbach. To zastupitelé v době projednávání odmítli, neboť ze strany občanů je prý poptávka po prodejně s převahou potravinářského zboží. v usnesení zastupitelstva je doslova uveden požadavek na "market typu Tesco."

Na třetím a čtvrtém místě se umístily firmy Eslot a Qinn Invest. Obě již pro firmu Tesco v minulosti stavěly.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.