Také Strašecí má zásobník projektů

NOVÉ STRAŠECÍ. Novostrašečtí zastupitelé se na svém čtvrtečním jednání seznámili se zásobníkem projektů, které předložila rada města. Jedná se zhruba o 41 investičních projektů o celkové finanční náročnosti ve výši zhruba 300 miliónů korun.

"Projekty vycházejí převážně z programu koalice, ale nejen jí. Jedná se o první část souhrnného dokumentu, který nastiňuje, co všechno je v Novém Strašecí třeba udělat," uvedl starosta Jakub Kleindienst. Současně se zásobníkem dokumentů je připravován i strategický plán rozvoje města. A právě v něm by měly být jednotlivé projekty ze zásobníku obsaženy. Na něj pak naváže územní plán. "Plán rozvoje města by měl obsahovat všechny projekty a jejich textové zdůvodnění, což je velké plus pro získání dotací z evropských fondů. Letošní rok je prvním, kdy je možné dotace obdržet, proto i šance na jejich získání bude větší," vysvětlil novostrašecký starosta.

Zásobník projektů obsahuje např. rekonstrukce více než deseti ulic, výstavbu nového sběrného parkoviště, komplexní opravy Novostrašeckého kulturního centra, rekonstrukci Komenského náměstí, opravu školních budov, ale třeba i výstavbu osvětlení fotbalového hřiště s umělou trávou, doplnění kanalizační sítě, zřízení cyklostezky Nový Pecínov, opravu veřejných studní, dosadbu zeleně ve městě nebo osvětlení přechodů.

"Finanční odhad na realizaci jednotlivých investic, který je u akcí uveden, je stanoven empiricky na základě projektů obdobného charakteru a bude nutné jej po zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace upřesnit," vysvětlil starosta Kleindienst zastupitelům, a dodal, že zásobník není v žádném případě uzavřeným dokumentem. "Bude záležet jen na zastupitelstvu, kterou konkrétní investiční akci vybere k realizaci. Je to totiž plně v jeho kompetenci," dodal starosta. Po krátké diskusi, v níž mj. z úst zastupitele Jiřího Drvoty zaznělo, že by měly být nejprve dokončeny všechny rozdělané akce, vzali zastupitelé dokument na vědomí.

Tomáš Bednařík, Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.