Také lesy ve ztrátě

RAKOVNÍK (ps). Nedávno jsme informovali o ztrátovém hospodaření společnosti Údržba městských komunikací, které vyústilo mimo jiné i v odvolání jednatele a ředitele firmy. Nyní rada zjistila, že i druhá městská firma hospodaří se ztrátou.

Kádrové změny ale tentokrát následovat nebudou. Podle roční účetní uzávěrky hospodařily Městské lesy, s. r. o., Rakovník v loňském roce s výdaji 6 miliónů 118 tisíc, přičemž příjmy dosáhly jen částky 5 miliónů 470 tisíc Kč. Ztráta tak činí 648 tisíc. „Hlavním důvodem je nižší těžba. Namísto 5 000 kubíků se vytěžilo jen 3 357 kubíků. Na vině jsou stále klesající ceny dřeva, a to až o 500?Kč za kubík. Za těchto cenových podmínek se nevyplácí kácet. Naproti tomu pěstební činnost pokračovala obvyklým tempem, což ale přináší pouze výdaje,“ vysvětluje starosta Zdeněk Nejdl.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.