Eliška Holková uvedla, že se konkursy v tisku neosvědčily. Myslela tím sebe?

Tajemnice neprošla výběrovým řízením!

RAKOVNÍK. v Raportu číslo 8 jsme zveřejnili výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rakovník. Vítězem se stal Mgr. Bohumil Štíbr, bratr současného místostarosty. v souvislosti s touto informací jsme zveřejnili i stanovisko starosty Zdeňka Nejdla, který zdůraznil, že informace o výběru byla zveřejněna jako obvykle na úřední desce a na internetu, načež se přihlásili dva zájemci a komise, v níž byli také starosta a místostarosta Švácha, určila legitimního vítěze.

Raport v glosáři podotkl, že je to vůbec poprvé, kdy se vedoucím odboru stává příbuzný někoho z vedení radnice. Upozornil také na to, že informace o výběrovém řízení nebyla zveřejněna v místním tisku, a to ani v měsíčníku Radnice, který město vydává. Tajemnice k tomu uvedla, že výběrová řízení město už v místním tisku nezveřejňuje, neboť se mu takový způsob neosvědčil. Toto tvrzení nás natolik zaujalo, že jsme se rozhodli provést malou sondu v našem redakčním archivu. a vyplatilo se. Zjistili jsme zajímavou věc. Pokud nynější tajemnice říká, že se výběrová řízení v tisku nevyplatila, hovoří zřejmě z vlastní zkušenosti. Sama totiž žádným výběrovým řízením neprošla a byla jmenována do funkce přímo starostou Václavem Píclem. a to poté, co se o volném místě dočetla v novinách (zřejmě v Raportu, neboť jiný regionální titul podle tajemnice údajně ani neexistuje, viz její dnešní stanovisko na str. 4).

Místo konkursu "tipování"

Městský úřad informace o výběrových řízeních zveřejňoval v místním tisku po celá léta. Udělal to i 20. března 2001, kdy o konkursu na místo tajemníka městského úřadu informoval občany na jedné čtvrtině strany s uzávěrkou do 10. 4. Přihlásili se čtyři uchazeči. 2. května vychází zpráva, že nikdo neuspěl. Starosta Pícl pro Raport vysvětluje, že zájemci nesplňovali kvalifikační předpoklady, zadané podmínky nebo komise nebyla spokojená s jejich osobní charakteristikou. Dále řekl, že jmenování je podle zákona v kompetenci starosty města a že výběrové řízení bylo vyhlášeno pouze z toho důvodu, aby se mohli ucházet všichni zájemci. Protože se kandidáti neosvědčili, nyní dojde k vytipování vhodných osob, které by mohly tuto funkci zastávat. a zřejmě se povedlo. Už 22. 5. přináší Raport informaci, že tajemnicí se stane čtyřicetiletá Mgr. Eliška Holková z Mariánských Lázní. "Eliška Holková má právnické vzdělání s praxí v podnikovém právu, naposledy v Investiční a obchodní bance v Tachově, v současné době se stěhuje do Krušovic. Proto se na základě zpráv v tisku o neúspěšném výběrovém řízení dodatečně přihlásila," vysvětlil starosta Pícl.

Ve stejné době úřad obsazoval i další vedoucí posty. 29. května 2001 vychází v Raportu inzerát na jedné osmině strany, kdy město hledá vedoucího odboru školství a kultury. Hlásí se pět uchazečů a vítězem se stává Mgr. Miroslav Truxa. Ke stejnému datu, na stejně velké ploše, byl vypsán i konkurs na místo vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Hlásí se tři uchazeči, z nichž místo získává Mgr. Friebertová-Skalková. Dále je 5. června 2001 hledán vedoucí samostatného odboru obecní živnostenský úřad. Hlásí se tři zájemci a vítězem se stává Ing. Jindřiška Hůlová.

Město mezi krůtami

Rekordní počet uchazečů se hlásí do výběrového řízení na funkci vedoucího Odboru životního prostředí. Výběrové řízení zadává 10. července už tajemnice Holková a napoprvé pokračuje ve velkých formátech (1/4 strany). Do 27. 7. se jí sejde 9 nabídek. Vítězem se stává Ing. Petr Pochman.

V té době už město začíná na informovanosti občanů šetřit a formáty se postupně zmenšují. 14. 5. 2002 vychází již jen nepatrný inzerátek na obsazení vedoucího odboru správy majetku. Přesto se hlásí čtyři uchazeči a vybrána je Ing. Eva Kejlová. a minimalizace nákladů pokračuje. 26. listopadu 2002 město vypisuje již jen řádkový inzerát na administrativní pracovnice, 2x právníka, referenta informatika a dva referenty. Ve stejné rubrice, mezi vykrmenými krůtami a brojlery, vypisuje Královské město Rakovník 3. prosince 2002 také výběrové řízení na post vedoucího odboru školství mládeže a tělovýchovy s uzávěrkou 16. 12. Zájem o úřednická místa je obrovský, hlásí se více jak stovka lidí. o post vedoucího odboru kultury se uchází šest lidí, komise však nikoho z nich nedoporučuje a hodlá vypsat výběrové řízení znovu. Nikoliv už na ale stránkách týdeníku Raport. Tam se to dle tajemnice Holkové neosvědčilo.

Pokud předcházející řádky zrekapitulujeme, zjistíme, že do všech výběrových řízení, vypsaných na stránkách Raportu se přihlásilo více zájemců, než do posledního výběrového řízení na vedoucího odboru vnitřních věcí, vypsaného jen na desce a internetu (pouze dva uchazeči). Dále připojujeme graf společnosti Augur Consulting, která pro Město Rakovník zpracovávala podrobný průzkum veřejného mínění. Vedení radnice z tohoto materiálu dodnes velmi často a rádo vychází, naposledy při prodeji pozemků pro výstavbu dalšího obchodního domu. Na otázku, jak se k vám nejčastěji dostávají zprávy o tom, co se vašem městě děje, odpovědělo 39,50 % respondentů, že z týdeníku Raport. Úplně na posledním místě s 2 % respondentů je ze zákona povinná a současným vedením města preferovaná úřední deska! Bez komentáře.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.