Svědci Peostě příliš nepomohli

RAKOVNÍK. Vyslechnutím svědků pokračoval ve středu soudní spor provozovatelky bývalé pečovatelské služby Peosta. Jaroslava Šindlerová v něm žaluje město kvůli údajné neplatnosti výpovědi ze smlouvy o poskytování služeb a navíc požaduje doplatit zhruba 150 tisíc korun za poslední čtvrt roku smluvního období.

Město smlouvu s Peostou vypovědělo poté, co při kontrole zjistilo, že firma účtovala příspěvek za pečovatelské služby i v případě občanů, kteří neměli trvalé bydliště v Rakovníku, již zemřeli nebo byli hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních. Šindlerová hodlala u soudu prostřednictvím svědků dokázat, že všichni opatrovaní lidé skutečně žili v Rakovníku, přestože trvalý pobyt mohli mít i jinde, to však nebylo v silách firmy ověřit. Služby mohly být poskytovány i v době, kdy byly tyto osoby v nemocnici, a že se o úmrtí svých klientů mohla dozvědět se značným zpožděním a nedopatřením pak požadovat příspěvek i za ně. Nutno podotknout, že ani v jednom případě svědecké výpovědi žalující straně příliš nepomohly. Bývalá pracovnice pečovatelské služby Dagmar Folberová sice potvrdila, že ví o případu, kdy jedna kolegyně vyprala prádlo klientovi i po dobu jeho pobytu v nemocnici. Jednalo se však spíše o ojedinělý případ. v palbě otázek právního zástupce města Mgr. Chytila pak dokonce svědčila v neprospěch své bývalé zaměstnankyně. Přiznala, že v případě dalšího konkrétního klienta se o smrti dozvěděla druhý den. Přesto v tomto případě Peosta účtovala městu příspěvky za další dva měsíce. Další svědkyně Lada Karasová taktéž potvrdila, že v jednom případě byla hospitalizovaným klientem požádána o odnesení špinavého prádla, jeho vyprání a donesení nového, v několika případech zmínila i vytírání chodeb v domě s pečovatelskou službou i v jiných bytech v době, kdy se klienti nacházeli v nemocnici. o úmrtí hospitalizovaných klientů se Karasová dozvídala většinou z tisku nebo od příbuzných, a to v průměru do 14 dnů od úmrtí, výjimečně i do jednoho měsíce. Třetím svědkem byl bývalý řidič Peosty Josef Hejda. Ani on však do případu nevnesl žádné další zásadní informace, kromě skutečnosti, že se v Peostě nevedly knihy knízd.

Právní zástupce města během líčení opakovaně nabízel protistraně mimosoudní řešení sporu, kdy by se sám vzdal práva na honorář. Žalující odmítla. Další stání bylo nařízeno na 8. září.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.