Švácha čeká na děti z Archy

RAKOVNÍK. Zdeněk Nejdl nesouhlasí s vyzněním článku „Tři sta dětí na ulici?“ z minulého vydání Raportu. Z materiálu, který líčil ukončení zájmových činností v tzv. Arše, prý vyplývá, jako by za situaci bylo odpovědné vedení města. To ale starosta odmítá.

Zastupitelstvo 7. dubna rozhodlo o prodeji bývalé speciální školy poté, co se nedohodlo na dalším užívání s občanskými druženími Nedrog, Junior klub, Radost a s dětskou televizí. „Ve finále jsme nabízeli nájemné za korunu plus 120 tisíc korun jako přípěvek na energie. Celkové náklady na provoz včetně revizí činily vloni 300 tisíc Kč. To znamená, že na nájemcích by byl doplatek kolem 180 tisíc a možná i méně, kdyby se snažili šetřit. Přesto odmítli,“ vysvětluje Nejdl. Navíc tvrdí, že nikdo z nájemců nepožadoval dlouhodobější nájemní smlouvu a nepřišel ani s nabídkou na odkoupení objektu, jak se o tom hovořilo na zastupitelstvu. „Žádné takové náměty se nikde neobjevily,“ tvrdí starosta.

Místostarosta Jan Švácha, který byl zastupitelstvem pověřen, aby se pokusil najít umístění pro oněch 300 dětí, kteří by měli po prodeji objektu ztratit zázemí pro svoji zájmovou činnost, vyzývá vedoucí kroužků, aby se na něj obrátili. Zatím se ale nikdo neozval, přestože od klíčového jednání už uplynuly dva týdny.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.