Strážníci až do Řevničova

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Rada města Nové Strašecí již schválila veřejnoprávní smlouvu s obcí Řevničov, jejímž předmětem je závazek, že městská policie bude místně příslušným orgánem i na území obce Řevničov. Za tuto službu poskytne Řevničov městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 360 tisíc korun. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do konce roku 2009 s tím, že úkoly vyplývající z této smlouvy bude městská policie plnit nejdříve od 1. ledna 2009 a v případě, že rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s touto veřejnoprávní smlouvou nabude právní moci po 1. lednu, následující den po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

„Na dobu neomezenou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou máme obdobnou právní smlouvu i s obcí Lány. Cena 360 tisíc je určena s tím, že od roku 2011 si můžeme upravit příspěvek o míru inflace, který je vyhlášený Českým statistickým úřadem,“ vysvětluje starosta Pavel Vaic. Otevřené stále zůstává, zda budou strážníci zajíždět i do Kamenných Žehrovic. Ale ze slov starosty vyplývá, že spíše zůstanou u původního rozložení (Lány, Rynholec, Řevničov a Tuchlovice). „Tato vzdálenost je pro nás už dost velká a máme dojem, že zatížení by bylo pro Kamenné Žehrovice vysoké.“

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.