Krajský finanční úřad potvrdil verdikt okresního, město se odvolá k ministrovi

Stát chce zpátky dotaci i penále

RAKOVNÍK. Vloni v červenci Finanční úřad Rakovník rozhodl, že město pochybilo při nakládání se státní dotací na rekonstrukci areálu SK Rakovník a že musí státu dotaci ve výši 5,5 miliónu korun vrátit, a navrch i penále 3,4 miliónu korun. Město se proti rozhodnutí odvolalo ke krajskému finančnímu ředitelství a to nyní po půl roce odvolání zamítlo.

"Jednalo se o 1. etapu rekonstrukce sportovního areálu SK. Peníze jsme dostali až na konci roku 2001, přesto jsme akci řádně vyúčtovali a stavbu dokončili. Finanční úřad však při kontrole v roce 2003 objevil ve stavebním deníku subdodavatele, že část prací byla fyzicky provedena až v roce 2002, a na základě tohoto zjištění rozhodl o vrácení dotace včetně penále. Protože jsme se podle našeho názoru žádného pochybení nedopustili, odvolali jsme se ke krajskému ředitelství. Podle rozboru našeho právního zástupce se krajské ředitelství naší argumentací, že jsme prostředky nezneužili, vůbec nezabývalo, a rozhodlo ryze formálně. Nyní, po zamítnutí našeho odvolání, se obrátíme přímo na ministerstvo financí," sděluje další záměry starosta Zdeněk Nejdl. Vedení města doufá, že ministerstvo bude k Rakovníku stejně vstřícné jako vloni, kdy mu odpustilo navrácení dotace za výstavbu bytových domů na Zátiší a na Pražské. Tehdy bylo ve hře 16 miliónů korun a podle názoru starosty byla pochybení při nakládání s dotací četnější a závažnější než u rekonstrukce SK. Na otázku týdeníku Raport, zda město má v rozpočtu rezervu pro případný odvod dotace a penále, starosta Nejdl uvedl, že si takovou variantu vůbec nepřipouští. "Věřím, že na ministerstvu uspějeme, a pokud ne, jsme připraveni se obrátit i na správní soud, což je v tomto případě poslední možnost. Znovu opakuji, že jsme se ničeho nedopustili a peníze jsme použili v souladu s pravidly, " zdůrazňuje Nejdl.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.