Kolik berou uvolnění funkcionáři obcí
o velikosti Rakovníka?

Starostům náleží „odchodné“

OKRES. Nejen poslancům a členům vlády náleží po skončení jejich funkčního období odměny. Jak se nám podařilo zjistit, s finančními částkami mohou počítat i dosluhující představitelé měst a obcí. Všem uvolněným starostům a místostarostům, kteří již nebudou zvoleni do uvolněných funkcí, náleží odměna ve výši maximálně čtyř až pěti měsíčních platů. Násobek se odvíjí od počtu "odsloužených" let.

Zákon o obcích rozlišuje dva druhy odměn. Měsíční odměnu a odměnu při skončení funkčního období. Výpočet se přitom stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky podle počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle pěti. Pokud jde o pojem rok výkonu funkce, rozumí se 12 po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem volby do funkce starosty.

A s jakým odchodným může počítat dejme tomu starosta obce o velikosti Rakovníka? Podle nařízení vlády č. 50/2006 o odměnách uvolněných členů zastupitelstva se nejprve pokusíme vypočítat, kolik takový starosta vlastně bere. Základ odměny u obce od 10 do 20 tisíc obyvatel představuje částka 23910 Kč (místostarosta 17330 Kč). Podle paragrafu 1 odst. 3 byl tento základ navýšen u starosty o 3000 Kč, u místostarosty pak o částku 2500 Kč. Dále se odměna navyšuje příplatkem za počet obyvatel. V případě Rakovníka jde o cifru 19 192 Kč plus 43,68 Kč za každých 100 obyvatel nad 10 tisíc. Při aktuálním počtu 17 194 obyvatel tak můžeme připočítat dalších 3101 Kč. Měsíční odměna starosty města o velikosti Rakovníka by tak měla činit 49 203 Kč, místostarosta má zhruba o sedm tisíc méně. Pokud by stávající starosta ukončil svoji šestiletou kariéru uvolněného funkcionáře, měl by nárok na pětinásobek platu. Celkem tedy na 246 tisíc korun. Uvolněným starostům a místostarostům, kteří již nebudou pokračovat ve funkci, tato odměna náleží ze zákona, neuvolněným může zastupitelstvo odměnu přiznat hlasováním. Řeč je samozřejmě o hrubých částkách před zdaněním.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.