Stále visí pokuta nad Janouškem?

NOVÉ STRAŠECÍ. V minulém čísle Raportu jsme připomněli pokutu, která je smluvně vázána na včasnou adaptaci domu 533 v Jungmannově ulici. Dnes se k ní vracíme ještě několika fakty.

Zastupitelstvo uložilo radě města v prosinci 2007 zpracovat a předložit na následujícím zasedání zprávu o tom, jak je právně ošetřena smluvní pokuta 1,2 miliónu korun v případě nedokončení adaptace domu do smluveného termínu. Z této zprávy vyplývá, že závazek Jiřího Janouška je právně ošetřen platnou smlouvou z 18. července 2005. Nesplnění závazku ze smlouvy zakládá právo věřiteli (městu) domáhat se jeho splnění soudní cestou. Vlastnické právo nabyl Jiří Janoušek 20. července 2005. Je známo, že závazek v této lhůtě splněn nebyl a město mohlo požadovat již 21. července 2007 uhrazení smluvní pokuty. Upustilo však od jejího uplatnění do 20. července 2008. Ještě v únoru letošního roku byl panu Janouškovi doručen dopis dnes již bývalého starosty města, kde byl opět důrazně upozorněn na trvání závazku.

Začátkem dubna nám Jiří Janoušek potvrdil, že se neobává nedodržení termínu. Dnes nám řekl, že si je vědom platnosti svého závazku a snaží se hledat řešení. „Není mi milé, když se píše moje jméno v souvislosti s něčím negativním. Pravidelně chodím na stavbu a vím, že by se měla podepisovat smlouva na prodej druhého bytu. Dnes mám jednání v Praze s firmou Edesa a pak se chci sejít i se starostou. To je vše, co mohu udělat. Věřím tomu, že byty budou, i když s tímto zpožděním.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.