Stále 180 Kč na hlavu

RAKOVNÍK (bed). v úterý 2. března se sešla valná hromada Svazku obcí Rakovnicka pro zajištění dopravní obslužnosti. "Protože nám auditor předložil několik připomínek ke stanovám svazku, museli jsme je upravit a valná hromada pak nové stanovy schválila," nastínil předseda svazku Jakub Kleindienst jeden z hlavních bodů úterního jednání.

"Další body už byly rutinou. Byla schválena výroční zpráva za rok 2003 a rozpočet na rok 2004. Dále valná hromada vzala na vědomí zprávy kontrolní a revizní komise. Ve druhé části jednání připomínkovali členové svazku tabulky pro kraj, neboť je šance, že kraj z části převede některé spoje do základní dopravní obslužnosti. Proto je třeba, aby všechny obce vyplnily včas tabulky, které od krajského úřadu dostaly," informoval Jakub Kleindienst. Dodal, že příspěvek obcí na dopravní obslužnost zůstal nezměněný, tedy 180 Kč na občana.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.