Spolumajitel brání výměně oken

RAKOVNÍK. Za hrubé porušení práv spoluvlastníka objektu označil Zdeněk Franče probíhající výměnu oken v budově Integrované střední školy technické v Rakovníku, jejíž jednu pětinu vlastní. Dopisem to sdělil krajskému úřadu, který je zřizovatelem školy.

„I přes můj nesouhlas s vaším investičním záměrem na výměnu oken na části vašeho objektu jsem 1. 7. zjistil, že firma Bohemia Plast zahájila bourání prvních oken... znovu považuji za nutné upozornit, že jsem dnes znovu nepovolil firmě jakékoli další bourání a hromadění stavební sutě na našem pozemku,“ napsal Zdeněk Franče vedoucímu odboru školství SKÚ Radku Coufalovi a dodal, že žádá zastavení veškerých prací.

„Vadí mi, že krajský úřad, potažmo ředitel ISŠT Jaroslav Pavlíček, nerespektují občanský zákoník. Že provádějí investice bez souhlasu spolumajitele a do budoucna by po nás mohli požadovat úhradu pětiny nákladů,“ vysvětlil své obavy Franče. Podle jeho slov je sice pětina objektu technicky oddělena, nikoliv však legislativně. Celý dům je registrován pod jediným popisným číslem – 2501. Panu Frančemu vadí arogance, s jakou státní úředníci jednají se soukromým subjektem. „Férové jednání bych si představoval tak, že by měl investor před zahájením akce informovat spolumajitele, že hodlá provést opravu ve své části budovy a písemně deklarovat, že po spolumajiteli nebude požadovat žádné finance a požádat o souhlas. Nic z toho SKÚ nebo ISŠT neudělala,“ doplnil Franče. Podle něj by bylo ideální, kdyby objekt byl rozdělen na dvě čísla popisná.

„O chystané výměně oken jsem informoval vloni na podzim paní Vladislavu Frančovou, která byla v té době se svým manželem spolumajitelem objektu. Také jsem jí řekl, že připravujeme ve druhé etapě zateplení fasády. Nabídl jsem, aby se k investici připojili. Paní Frančová mně odpověděla, že výměnu oken nepovažuje za nezbytnou a že o zateplení fasády budou uvažovat. Považoval jsem tuto informaci za dostatečnou,“ uvedl ředitel ISŠT Jaroslav Pavlíček. Podle jeho názoru je výměna oken nezbytná, protože jsou v havarijním stavu. Totéž se týká fasády, nehledě na úsporu energií. „Výběr firmy na výměnu oken a smlouvu uzavíral kraj. Přivítal jsem, že akce proběhne během prázdnin a nijak nenaruší vyučování. Jen mě mrzí, že pan Franče ml. nedovolil vstup firmě na jeho pozemek, čímž se výměna oken zkomplikovala,“ vysvětlil Jaroslav Pavlíček. „Je nesmysl, abychom na panu Frančem požadovali jakýkoliv finanční podíl za stavební úpravy na naší části budovy,“ dodal ředitel školy.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.