Špidlu zajímalo dění ve škole i v obci

MUTĚJOVICE. Na předem ohlášenou návštěvu přijel minulé pondělí dopoledne do Mutějovic premiér Vladimír Špidla. Ve zdejší základní škole pohovořil s ředitelem Pavlem Kantoříkem a starostkou Růženou Konopáskovou. Pak si prošel několik tříd a část vesnice. Nakonec na návsi nasedl do auta a pokračoval ve své cestě na Karlovarsko.

Více než hodinové návštěvě předcházel čtvrteční telefonát od mluvčí vlády, která řediteli ZŠ Mutějovice Pavlu Kantoříkovi oznámila, že se premiér Špidla chystá na pracovní cestu na Karlovarsko, cestou se chce zastavit v nějaké základní škole a vybral si právě tu jejich. "Samozřejmě mě zajímalo, proč právě naši. Řekla mi, že se nejedná o žádnou kontrolu, jen návštěvu. Sám si to vysvětluji tak, že jsou Mutějovice blízko Karlovarky, po níž jeli. Plánovali, že by se tu zdržel asi hodinu. Chtěl především zjistit, jak jsou učitelé nyní spokojeni s podmínkami po platové úpravě," vysvětluje ředitel.

Premiér přijel po deváté dopolední. Před jeho příjezdem školu důkladně prověřila ochranka, a když zjistila, že nikdo z žáků ani učitelů atentát zřejmě nechystá, nechala Špidlu do školní budovy vstoupit. Nejprve usedl společně se starostkou a ředitelem do sborovny a pohovořil s nimi o otázkách týkajících se fungování školy a obce. Poté se šel podívat do tříd. Navštívil všechny žáky prvního stupně, sedmáky a zhlédl i novou přístavbu se školicím střediskem a počítačovou učebnou. Během prohlídky si Pavel Kantořík posteskl nad tělocvičnou, což je jediné zázemí, jež škola postrádá. Školní tělocvična je velmi malá a výuka v sokolovně je kvůli jejímu využití coby kulturního domu obce v určitých věcech omezená.

Mutějovických žáků se pak premiér ptal především na to, který předmět je nejvíc baví. "Starší žáci nepochybně věděli, o koho jde. Menší asi ne. Myslím, že mají v otázkách politiky trochu chaos a neznají rozdíl mezi premiérem a prezidentem," říká ředitel.

Po prohlídce se Vladimír Špidla vydal na krátkou procházku po obci. Od kronikáře Čeňka Bendy se dozvěděl několik informací o historii obce a současný život ve vesnici mu přiblížila starostka Růžena Konopásková. Jako vystudovaného historika ho zajímaly i dva zdejší kostely. Premiér se prošel po Velké Straně a u prodejny Jednoty nasedl do vozu a pokračoval ve své pracovní cestě.

Markéta Polívková

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.