Soud s ředitelem nemocnice

RAKOVNÍK. Ve středu 22. listopadu pokračovalo u okresního soudu hlavní líčení proti Ing. Michalu Stehlíkovi. Ředitel nemocnice byl státním zástupcem obžalován z trestného činu pojistného podvodu. Měl se ho dopustit opakovaně v letech 2003 a 2004, kdy poruchy celkem šesti přístrojů zdůvodnil úderem blesku a měl tak způsobil pojišťovně škodu ve výši 1,4 miliónu Kč (trestní sazba 2 až 8 let, pozn. red.).

Poprvé bylo hlavní líčení svoláno na 2. listopadu, kdy bylo vyslechnuto celkem 16 svědků. Minulou středu předvolal soud další devítku, z níž se dostavilo osm lidí. Mezi zásadní výpovědi patřilo stanovisko soudního znalce v oboru elektrotechnika - silnoproud Jiřího Drexlera. Na dotaz předsedy senátu JUDr. Stanislava Kose jednoznačně vyvrátil, že by předmětné poruchy přístrojů mohly být způsobeny úderem blesku. "Určitě ne," řekl doslova. Podle jeho názoru by ke zničení přístrojů mohlo dojít pouze tehdy, kdyby blesk udeřil přímo do budovy, přičemž by byla zničena v objektu veškerá elektroinstalace. Ani tak by ale nemohly být zničeny přístroje, které byly v době domnělé pojistné události odpojeny a uloženy ve skříni, což je případ např. kolonoskopu.

Mezi dalšími svědky se dostavily zdravotní sestry Michaela Šípková a Jana Anýžová. Šípková potvrdila, že o používání přístrojů se vedou záznamy ve speciálních sešitech, které obsahují den a jména pacientů, lékařů a sester, kteří s ním pracovali. Kolonoskop byl dle svědkyně po ukončení vyšetření vyčištěn a uložen v kufříku do skříně. K této výpovědi obžalovaný namítl, že evidence ke kolonoskopu se nikdy nevedla, a navíc předložil kopii mzdového listu. Z ní vyplývá, že 13. srpna 2003, kdy mělo dojít k údajné poruše přístroje, byla svědkyně na dovolené. "Přesto jsem v sešitě podepsána," podotkla svědkyně. Slova Šípkové ohledně evidence používání přístrojů potvrdila i svědkyně Anýžová. Kolonoskop býval podle její výpovědi rozbitý velmi často a závada se opakovala. O blesku ani jedna ze sester neslyšela. Také výpověď Anýžové obžalovaný zpochybnil tak, že předložil výpis ze mzdového listu. Také Anýžová podle účtárny čerpala v předmětné době dovolenou.

Zajímavé informace přinesla výpověď servisního manažera společnosti Philips Ing. Jana Fialy. Ten uvedl, že byl někým z nemocnice ústně požádán, aby potvrdil, že k poruše přístroje došlo úderem blesku. Kdo konkrétně ho požádal, si však nevzpomíná. Přesto potvrzení vyhotovil a odeslal. Předseda senátu se takovému postupu podivil a zeptal se, proč si věc neověřil a na jakém základě potvrzení vystavil. Fiala dodal, že případ konzultoval s technikem a své stanovisko chápal v obecné rovině a nevzpomíná si, zda si ověřil, k čemu má sloužit.

Rozpačitý dojem zanechala výpověď účetní Stanislavy Zeinertové. Měla vysvětlit, proč faktury v uvedených případech neobsahovaly přílohy s technickými údaji o opravě. Na přímý dotaz státní zástupkyně JUDr. Jindřišky Vrbové, zda dostala pokyn, aby část dokumentace zlikvidovala, odpověděla, že nikoliv. Načež jí státní zástupkyně připomněla poučení o křivém svědectví a věc dále neřešila.

Jako poslední svědek vstoupil do jednací síně právník NsP JUDr. Josef šípek. Ten se při první pojistné události v roce 2003 zúčastnil jednání s pojišťovací poradenskou firmou a dosvědčil, že o úderu blesku, jako o příčině poruch přístrojů, hovořil na tomto jednání Ing. Stehlík. "Ředitel řekl, že došlo k poruše pěti až šesti přístrojů a že se je přesvědčen, že je to od blesku," uvedl Šípek.

Státní zástupkyně nechala do spisu založit také zápis z porady vedení nemocnice ohledně neposkytování informací orgánům činným v trestním řízení. Soud pak hlavní líčení odročil na 11. ledna od 8,30 hodin. Znovu bude předvolán primář MUDr. Silber, dále primářka MUDr. Mandáková a bývalý primář MUDr. Neugebauer, kteří by měli vysvětlit, jak to bylo se sešity k poškozeným přístrojům, dále má být předvolán likvidátor pojišťovny a svědek Závadský.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.