Soud nepovolil výprodej obce

RAKOVNÍK. V pátek odpoledne rozhodoval Okresní soud v Rakovníku v kauze Ekvita Euro versus Karlova Ves. Firma podala na obec žalobu o povolení prodeje zastaveného obecního majetku. Soud po vyslechnutí celé řady svědků konstatoval, že transakce mezi bývalým starostou Lubošem Šípkem a firmou Ekvita byly od samého počátku neplatné a žalobu zamítl.

Jak vyplynulo z předcházejících jednání, bývalý starosta Karlovy Vsi Luboš Šípek si v roce 2006 vypůjčil od kladenské firmy postupně tři částky v celkové hodnotě 1 milión 750 tisíc korun (950 tisíc, 450 tisíc a 350 tisíc korun). Ve firmě se prokázal usnesením z jednání zastupitelstva ze dne 1. 3. 2006. To mělo starostu pověřit, aby získal peníze pro potřeby obce z nebankovních zdrojů s možností zástavy veškerého obecního majetku. Jak ale soud zjistil, dokument byl fiktivní. "Soud se přiklonil k názoru žalované strany. Existuje sice usnesení z jednání zastupitelstva 1. 3. 2006, kde je zmíněna možnost zástavy majetku, ale tomuto usnesení nepředcházel zápis z jednání zastupitelstva ani prezenční listina. Navíc nebylo prokázáno, že by se zastupitelstvo konalo, nepředcházel ani záměr zveřejněný na úřední desce. O zástavě obecního majetku rozhoduje zastupitelstvo. V tomto případě nebylo shledáno, že by v předmětné věci zasedalo a věc schválilo. Proto byla žaloba zamítnuta," uvedla předsedkyně senátu JUDr. Jaroslava Lajpertová.

Proti rozsudku se mohou obě strany do 15 dnů odvolat. Na straně Karlovy Vsi je zřejmá spokojenost. "Od počátku jsme takové rozhodnutí čekali," řekla nám po vynesení rozhodnutí starostka Iveta Kohoutová. "Ekvita se snažila prokázat, že část vypůjčených peněz byla použita i ve prospěch obce, to ale prokázáno nebylo, protože obecním účetnictvím neprošla ani koruna. Pro nás to znamená odblokování veškerého majetku, který byl kvůli půjčkám od Ekvity exekučně obstaven. Totéž platilo i o účtech. Exekutor nám již pozastavil daňovou výtěžnost v objemu půl miliónu korun. To nám budou nyní muset vrátit, takže budeme moci začít řešit dluhy vůči firmě Froněk. K těm se hlásíme, neboť jde o skutečně provedené práce, které bývalý starosta neproplatil," vysvětluje Kohoutová. Další problémy se na obec valily od společnosti Transfinance, které bývalý starosta prodal pohledávky za práce, které měla jeho firma vykonat pro obec, ale ve skutečnosti vykonány nebyly, a Transfinance již údajně podaly žalobu rovnou proti Luboši Šípkovi. Bývalý starosta nyní čeká, kdy ho státní zastupitelství obžaluje pro trestný čin podvodu.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.