Skončí tři sta dětí na ulici?

RAKOVNÍK. Snad nejvíce emocí z celého průběhu zastupitelstva vyvolal prodej objektu bývalé speciální školy Milanu Brabcovi a jeho kolešovické firmě Bram. Proti transakci se postavili zejména rodiče dětí, které navštěvovaly aktivity fungující v budově pod hlavičkou občanských sdružení Radost, Junior klub, dětská televize a Nedrog.

Diskuse trvala téměř hodinu. V úvodu zaznělo, že budova čp. 252 má podle znalce cenu 2 milióny 870 tisíc Kč. Ze tří zájemců, kteří se o objekt přihlásili, rada doporučuje Milana Brabce, který nabídl 4 milióny 205 tisíc Kč, což byla nejvyšší částka. Za občany se pak přihlásili do rozpravy Zuzana Ledvinová a Radek Vaňha: „Proč se dům prodává, když není náhrada? Kam má jít tři sta dětí, které se tu schází každý týden, když nejsou solventní na jiné činnosti?“ otevřeli hned několik okruhů otázek. Starosta Zdeněk Nejdl vysvětlil, že město nikoho nevyhání. Pouze po zkušenostech s pronájmem prostor v MŠ Průběžná, kvůli němuž je teď vyšetřován policií, se rada pokusila narovnat podmínky pro všechny další subjekty. „Nájemcům jsme nabídli smlouvu, v níž jsme zachovali symbolické nájemné, ale požadovali jsme úhradu energií ve výši 200 tisíc Kč ročně. Smlouva byla odmítnuta, proto jsme přikročili k prodeji,“ uvedl starosta.

Do diskuse se zapojila také Lucie Vaníčková-Horníková. Uvedla, že pro další rozvoj aktivit v návaznosti na případné čerpání dotací z EU od města potřebovali smlouvu na delší období a byli dokonce ochotni objekt koupit. Ze strany úřadu jim ale bylo řečeno, že dům město za odhad neprodá a bude požadovat tržní cenu. Přitom částka, za kterou je nyní objekt prodáván, se od odhadu příliš neliší. „Rozhodně si nemyslím, že by město mělo objekt prodávat za takovou cenu,“ dodala. V podobném duchu hovořil i Miroslav Bretšnajdr z dětské televize. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědí 6 měsíců prý nedávala nájemcům a jejich případným partnerům žádné garance.

Radní Eduard Filip zdůraznil, že nic není zadarmo a že i za volný čas dětí je potřeba platit. Nato bývalí nájemci uvedli, že za kroužky se vybíralo, ale peníze stačily pokrýt jen náklady na vedení kroužků a provoz budovy. Oldřich Kronich připomněl také katastrofální stav objektu. „Budova je strašná. Kdo ponese zodpovědnost za tři sta dětí, až spadne strop? Všichni pak obviní město, že provozovalo havarijní budovu.“

Marcel Chládek navrhl prodej odložit a vypracovat zprávu o využití objektu a o možnostech přesunutí aktivit na jiná místa. Určité kapacity pak nabídl člen zastupitelstva Radim Suchánek ve sportovní hale a radní Zdeňka Jirková v DDM. Také Oldřich Kronich zmínil určité možnosti v areálu nemocnice.

Marcel Chládek navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo Jana Šváchu jako styčnou osobu pro jednání s bývalými nájemci s úkolem najít náhradní prostory přes paní Jirkovou, Suchánka a Kronicha a příště předložit možné návrhy řešení.

Následně byl prodej objektu schválen bez toho, že by někdo zjišťoval, k jakým účelům hodlá truhlářská firma objekt využívat. „Pan Brabec nám sdělil pouze to, že tu chce vybudovat vzorkovou prodejnu, sídlo firmy a zbytek prostor bude pronajímat. Výrobu sem zcela určitě stěhovat nebude,“ uvedl na dotaz Raportu starosta.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.