Celé zastupitelstvo Karlovy Vsi stanulo před soudem

Šípkovi hrozí tři až deset let

RAKOVNÍK. Bývalému starostovi Karlovy Vsi Luboši Šípkovi hrozí vězení na 3 až 10 let. Ve středu 3. října stanul před senátem Okresního soudu v Rakovníku, kde státní zástupkyně Jindřiška Vrbová přednesla žalobu pro trestné činy zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry a podvodu. Vyslechnuta bylo šest ze sedmi členů zastupitelstva a další čtyři svědkové

Státní zástupkyně viní Luboše Šípka z toho, že zfalšoval usnesení z 1. března 2006, na jehož základě pak jménem obce uzavřel s firmou Ekvita Euro smlouvy o půjčkách v celkové výši 1 milión 750 tisíc korun a ručil při tom obecním majetkem. Dále vybral z obecního účtu celkem 599 tisíc korun, z nich pro svoji potřebu použil 377 tisíc korun. Navíc přiměl členy zastupitelstva, aby si nevypláceli odměny s tím, že peníze budou použity jako doplatek k získané dotaci. Prostředky však opět použil pro vlastní potřebu a způsobil tak škodu členům zastupitelstva. Ivanu Kohoutovi za 49 tisíc 680 Kč, Josefu Jiráskovi a Zdeňku Kučerovi pak ve shodné výši 7 752 Kč.

Obžalovaný Luboš Šípek soudu sdělil, že dosud nebyl trestán. V současné době je vyšetřován též krajskou policii v souvislosti s firmou Transfinance a bylo mu sděleno obvinění ve věci trestného činu podvodu vůči Jiřímu K. z Rakovníka.

Dále přiznal, že do zápisu z 1. března 2006 dopsal dodatečně údaje opravňující k půjčkám od Ekvity Euro a k zástavě obecního majetku. Zastupitelé o ničem nevěděli. Tvrdí však, že vypůjčené prostředky použil z větší části na výstavbu v obci. Navíc, dokud byl starostou, splácel úroky z půjček. Krajská policie prý v současné době nechává zpracovat posudek, podle něhož bude zřejmé, jaké práce byly v obci v předmětném období realizovány.

Z dalších slov Luboše Šípka vyplynulo, že se do problémů dostal zejména poté, když obec zahájila rekonstrukci obchodu, přestože na akci neměla dostatek peněz. Starosta sliboval získání dotace, to se ale nepodařilo, a tak bez vědomí zastupitelstva přikročil k půjčce. Negativně se do situace promítlo i to, že soukromá firma starosty pracovala pro obec, a to bez výběrového řízení. "Byl jsem do toho zamotanej i jako firma," uvedl před soudem Šípek.

Svědkové z řad členů zastupitelstva Zdeněk Kučera, Josef Jirásek, Gustav Holý a Petr Halaš potvrdili, že o půjčkách a zástavě majetku nikdy nejednali, přestože jejich jména v zápise z 1. března 2006 figurují. Petr Halaš byl v termínu zastupitelstva dokonce mimo republiku. Bratr obžalovaného a bývalý člen zastupitelstva Vladimír Šípek využil, jako blízký příbuzný, práva nevypovídat. Předseda senátu Stanislav Kos tak přečetl jeho výpověď z přípravného řízení na policii. Z ní vyplývá, že obžalovaný neřekl nic o svých záměrech ani bratrovi. "Jednou za mnou brácha přišel, abych podepsal nějaký papír. To jsem udělal, aniž bych to četl," vypověděl bratr obžalovaného. Také on se o zadlužení obce dozvěděl až po volbách v roce 2006.

Možnosti nevypovídat využila i bývalá účetní Ingrid Černá, dříve Šípková, bývalá manželka Vladimíra Šípka a švagrová obžalovaného. Také v jejím případě soud čerpal z policejného protokolu. Podle bývalé účetní se spolupráce s Lubošem Šípkem zhoršila od druhé poloviny roku 2005. Situace vyvrcholila kvůli fakturám na výstavbu obchodu, kterou realizovala firma stavba R, kde pracoval i člen zastupitelstva Jirásek. Ten měl iniciovat i finanční kontrolu, po níž dala účetní výpověď. Šípkovou pak ve funkci na čas nahradila i stávající starostka Iveta Kohoutová. Také ona před soudem dosvědčila, že asi v pěti případech jako pokladní vydala bývalému starostovi částky kolem 10 tisíc korun, aniž by přinesl doklady o použití peněz.

Svědek Václav Kovács z Ekvity Euro, který se bez omluvy nedostavil, dostal od soudu pokutu ve výši 20 tisíc korun a bude předveden policií. Z dalších svědků bude znovu povolán bývalý místostarosta Ivan Kohout (omluven). Líčení bylo odročeno na 1. listopadu.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.