Sesbírali 16 tun odpadu

ROZTOKY. Už potřetí pořádal Středočeský kraj v sobotu 3. května úklidovou akci nazvanou Čistá Berounka. Tentokráte se jí zúčastnil rekordní počet vodáků. Na start u roztockého jezu se jich dostavilo okolo dvou stovek. „Měli jsme připraveno sto lodí, k tomu se přidali ještě roztočtí vodáci na svých plavidlech,“ řekl mluvčí kraje Martin Kupka.

Mezi přítomnými byly vidět mnohé známé tváře, např. středočeský hejtman Petr Bendl, jeho náměstek pro životní prostředí Vilém Žák, kteří stáli před třemi roky u zrodu této ekologické akce. Spolu se svým synkem nastoupil do kanoe také herec Tomáš Hanák, dnes občan Nižboru. Pomoc řece Berounce ale přišli i další, třeba vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla, rakovnický místostarosta Jan Švácha, kněževeská starostka Eva Janotová, kroučovská starostka Hana Hajná, křivoklátský kastelán Luděk Frencl, starosta stejné obce Milan Naď, chrášťanští, kněževeští a roztočtí hasiči a mnozí další.

„Vzhledem k poměrně velké vodě jsme sbírali odpad především na březích Berounky. V konečném součtu toho bylo 16 tun,“ informoval Martin Kupka. Jako každým rokem, i letos byly „objeveny“ kuriozity. „Našli jsme třeba motor od pračky nebo nočník,“ doplnil mluvčí kraje.

Sběrači byli rozděleni do čtyř týmů, kterým veleli kapitáni Zdeněk Štětina, Petr Hůla, Radek Dvořák a Vilém Žák. Každá skupina měla na svém úseku rozmístěny kontejnery, do nichž byl odpad odkládán a posléze odvezen ke zlikvidování. Odměnou všem byl podvečerní koncert skupin Třehusk a Rangers v nižborském podhradí.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.