Soud s ředitelem nemocnice pokračuje 31. ledna

Sekretářka dopisovala knihy jízd

RAKOVNÍK. Ve čtvrtek 11. ledna pokračovalo potřetí hlavní líčení proti Ing. Michalu Stehlíkovi. Jak jsme již uvedli, ředitel rakovnické nemocnice byl obžalován ze dvou pojistných podvodů (trestní sazba 2 až 8 let), kterých se měl dopustit v letech 2003 a 2004. Tehdy vykázal poruchy několika přístrojů na interním a chirurgickém oddělení jako následek úderů blesku a pojišťovna tak nemocnici uhradila škodu ve výši 1,4 miliónu korun.

Mezi svědky, jejichž počet již přesáhl číslo dvacet, byl tentokrát předvolán likvidátor poškozené pojišťovny Jiří Forman z Berouna. Z jeho výpovědi se soud mnoho nového nedozvěděl. Pracovník postupoval údajně stejně jako v ostatních případech jen na základě zaslaných podkladů, aniž si cokoliv přímo v nemocnici ověřil. Předseda senátu JUDr. Stanislav Kos i státní zástupkyně JUDr. Jindřiška Vrbová se podivovali zejména nad tím, že ačkoliv nemocnice uvedla jako příčinu poruchy přístrojů úder blesku, likvidátor nezkoumal ani to, zda v době pojistné události byla bouřka či ne.

K soudu se dostavili také další dva lékaři. Bývalý primář interny MUDr. Jan Neugebauer se vyjadřoval k poruše videofibroskopu v roce 2003. Potvrdil, že evidence o využívání přístrojů se vedla v sešitě výkonů, z něj však nelze přesně zjistit, který ze dvou fibroskopů se použil. Samostatné provozní sešity, pokud ví, vedeny nebyly. O úderu blesku v inkriminované době neslyšel. Na dotaz, proč po 19 letech skončil v NsP, uvedl, že odešel spolu s dalšími lékaři kvůli personální situaci. "Odešel můj zástupce i další lékaři, nechtěl jsem tam dále pracovat," vysvětlil.

MUDr. Ivo Trešl potvrdil, že v srpnu roku 2003 se na chirurgii porouchal kolonoskop v průběhu operace. K otázce, jak je možné, že přístroj měl být porouchán 14. srpna, a přesto existují záznamy o dalším užívání, uvedl, že se k tomu nemůže nijak vyjádřit. Ani on neslyšel nic o úderu blesku, zaslechl však řeči o pojistce odpovědnosti kolegy Nováka, jako o uvažované možnosti, jak uhradit opravu poškozeného přístroje. Posledním svědkem, který se z pěti předvolaných dostavil, byla bývalá sekretářka ředitele Alena Lejčková. Jí se soud dotázal, zda v době jejího působení v nemocnici, které ukončila v červnu 2006 odchodem do důchodu, někdy dopisovala knihy jízd. Svědkyně to potvrdila. "V době, kdy v nemocnici probíhala kontrola, mi ředitel dal pokyn, abych doplnila knihu jízd, která nebyla vedena. Vedla jsem ale deník dispečera, který evidoval veškeré služební jízdy. Jeho obsah jsem přepsala do knihy jízd, a to od roku 2004 do data kontroly," uvedla Lejčková. "Byly to skutečné údaje. Přepisovalo se jen to, co bylo skutečně evidováno," zdůraznil obžalovaný.

Předseda senátu líčení odročil na 31. ledna, kdy budou vyslechnuti další tři svědkové. Primářka interny MUDr. Eva Mandáková, svědek Závadský a opakované též svědek obhajoby Pavel Jirásek.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.