Nové vedení nemocnice chce udržet gynekologicko-porodnické a dětské oddělení

Šarvátky mezi lékaři musí skončit

RAKOVNÍK. Udržet provoz gynekologicko-porodnického oddělení a stabilizovat poměry v rakovnické nemocnici - to jsou první úkoly, kterými pověřil nový vlastník zařízení, plzeňská společnost Privamed Helthia, s.r.o., jednatele Ing. Jaromíra Bureše. Ten ve vedení NsP vystřídal 1. července dosavadního ředitele Ing. Michala Stehlíka, jehož místo bylo zrušeno. Ve funkci zástupce pro léčebnou péči byl potvrzen primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Tomáš Semerádt, navzdory tomu, že dnes čelí u okresního soudu obžalobě z podvodu a z porušení práva při správě cizího majetku.

Úkolů, které si management nemocnice vytýčil, je podstatně víc. "Naším cílem je také zlepšit informovanost pacientů a nastavit korektnější vztahy se zaměstnanci. Změny na primariátech prozatím neplánuji. Chci se podrobně seznámit s jednotlivými odděleními, jejich chodem a s jejich záměry. Stejně tak i v administrativní části zařízení," uvedl Jaromír Bureš s tím, že k určitým personálním změnám ale bude muset v budoucnu zřejmě dojít.

"Chtěl bych poděkovat bývalému řediteli Michalu Stehlíkovi za to, jak nemocnici řídil po ekonomické stránce. Personální a vztahovou politiku však, bohužel, příliš nezvládl. Musí skončit šarvátky mezi jednotlivými skupinami lékařů, které přerostly v soudní pře a vedly k odchodu několika odborníků," doplnil jednatele zástupce nového majitele MUDr. Miroslav Mach. A právě zajistit posílení nemocnice o 5 až 6 kvalifikovaných lékařů, bude dalším úkolem Jaromíra Bureše. "Musíme nastavit takové podmínky, že o práci v naší nemocnici bude mezi kvalifikovanými odborníky zájem," konstatoval jednatel.

Jaromír Bureš podotkl, že společnost Privamed Helthia musí ve střednědobém horizontu zajistit především to, s čím přicházela do výběrového řízení. Proto se také soustředí na vybudování centrálního příjmu pacientů a oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), které je včleněno do koncepce zdravotnictví Středočeského kraje. "Dále bychom rádi zřídili lůžkové rehabilitační oddělení zhruba o 20 lůžkách," dodal Jaromír Bureš.

Třicet miliónů korun, které Privamed Helthia proinvestuje do konce roku 2008, půjde hlavně do přístrojového vybavení napříč všemi odděleními. Miroslav Mach ale nevyloučil, že společnost bude také investovat do stavebních úprav. Půjde například o rekonstrukci dvou operačních sálů. Vyloučit nelze ani nákup nové magnetické rezonance. Ten je ovšem podmíněn tím, že zařízení nebude instalováno v krajské nemocnici v Kladně.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.