S nadějí pro dotaci

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). O Novostrašeckém potoce a jeho nutné revitalizaci jsme vás informovali především vloni, kdy v jeho korytě došlo k nešťastnému zasypání a usmrcení dítěte.

Dnes je projekt na revitalizaci Novostrašeckého potoka již přepracován (rozpočet je na cca 8 miliónů) a čeká se na vyhlášení dotačního titulu a jeho podmínek. „Zda tyto podmínky budou pro město akceptovatelné či nikoliv, záleží na spoluúčasti,“ říká starosta Nového Strašecí Pavel Vaic. „Ekonomiku si hlídáme a nepřipustíme, abychom spustili nějakou akci, která je pro nás následně nereálná. Nechceme se zaúvěrovat a nebýt pak schopni splácet.“ Minulý dotační titul město nezískalo, protože se mu nepodařilo do žádosti získat aktuální souhlasy všech vlastníků pozemků. „Je to nepředstavitelný výkon, někdo je v cizině, další je nedohledatelný a někdy se ani nemáme čeho chytit,“ vypočítává starosta.

Přes uvedené problémy přinesla snaha města své ovoce. „I když potok není v naší správě, bereme to tak, že se nás jeho stav týká. Vlastníky jsme dohledali snad kromě tří a tam se nám podařilo krkolomně udělat výjimku,“ uzavírá starosta pozitivní novinkou.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.