Kraj potvrdil verdikt městského stavebního úřadu

„Replika“ se má ubourat

RAKOVNÍK. Zřejmě poprvé v novodobé historii města rozhodl stavební úřad o odstranění rozestavěné budovy. Učinil tak poté, co stavebník postavil v rozporu se stavebním povolením větší stavbu a ukrojil při tom i 8 m2 z pozemku města. Řeč je o výstavbě "repliky" domu čp. 138 u Hluboké studny.

Rakovnický stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění části stavby už v březnu 2003. Proti tomu se však odvolal jak stavebník Milan Krameš, tak majitelka sousedícího objektu Hana Vrbatová. Té se nelíbila zejména příliš dlouhá lhůta pro odstranění.

Krajský úřad, konkrétně jeho odbor územního a stavebného řízení, však obě odvolání zamítl.

Odvolací orgán nezjistil žádné zásadní závady v postupu městského úřadu a jeho důvody uznal jako oprávněné. v platnosti tak zůstává rozhodnutí o odstranění stavby. To by v praxi mělo znamenat úpravu půdorysného rozměru podle původní projektové dokumentace, kdy měla být šíře objektu 5,80 metru oproti stávajícím sedmi metrům. Dále musí být zkrácen přesah oplechování pod nástřešním žlabem. Nepovolená stavba musí být odstraněna do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.