Bývalý vedoucí odboru výstavby si sypal popel na hlavu:

Replika byl Kotálův nápad

RAKOVNÍK. z radničního depozitáře vypadl další kostlivec. Podle slov místostarosty Luďka Štíbra je jím výstavba domu čp. 138 v ulici u Hluboké studny. Dům, který byl v rozporu se stavebním povolením postaven větší, vyšší a navíc částečně na pozemku města, by měl být dle rozhodnutí rakovnického stavebního úřadu odstraněn. Stavebník Ing. Milan Krameš se však proti tomu odvolal a navíc požádal město o odkoupení zastavěných osmi metrů pozemku. To by měl být zároveň i první krok pro případnou legalizaci stavby.

Žádost o prodej pozemku projednávala nejprve městská rada. k žádnému závěru ale nedošla a věc postoupila zastupitelstvu. Ani zastupitelé však nedokázali problém vyřešit a jejich názory na věc se diametrálně lišily. Podle Miloslava Kubínka není situace způsobená stavbou nijak katastrofická, a proto doporučuje prodej pozemku za navrhovanou sankční cenu. Michal Volf by navíc doporučil, aby stavebník uhradil také rekonstrukci kanalizace za dalších zhruba 50 tisíc korun. s takovým řešením však kategoricky nesouhlasil Ivo Michalička. Podle něj se nejedná o žádné drobné pochybení, ale o stavbu, která měla být replikou původního domu, je postavena v rozporu se stavebním povolením, a navíc na cizím pozemku. Podobný názor měli i Jan Švácha a Václav Zoubek. "Stavba se nachází v památkové zóně, jde o jakousi paměť města, kterou stavba ve stávající podobě narušuje. Pokud ji necháme dokončit, vědomě se zbavujeme historického jádra," uvedl Zoubek. Také Jaroslav Borský připomněl, že došlo k vědomému porušení stavebního povolení i stanoviska památkářů. Odstranění stavby pak podpořili i další majitelé domů a sousedé novostavby Hana Vrbatová a rodina Šaldova. Nové informace vnesl do problému bývalý vedoucí odboru výstavby Milan Kotál. "U Hluboké studny stály původně tři domy v dezolátním stavu. Když se podařilo najít nového majitele, který byl ochoten místo zkultivovat a postavit tu jakási malá Hradčana, bývalé vedení města v čele se starostou Mánkem tuto výstavbu podporovalo. Je mojí chybou, že jsme ve stavebním povolení použili slůvko replika. Od začátku bylo jasné, že původní dům dožil. Měl jen dvoumetrové stropy, krovy napadené dřevomorkou. k posunu došlo kvůli statickému zajištění sousední stavby," tvrdí Kotál. Podle něj je případ řešitelný, pokud bude vůle hledat rozumný kompromis. Kotál zároveň upozornil i na další domy v lokalitě, neboť ne všechny splňují nároky památkové zóny. Michal Volf poukázal konkrétně na dům rodiny Šaldových. "To je rovněž architektonický skvost," řekl doslova. Sousedé kritizovali i neprůjezdnost vozovky. "Zbylo tam 2,7 metru, norma hovoří o 3 metrech jako minimální šířce komunikace. Ani nákladní vozidlo ani hasičská technika k nám neprojede, to už se prokázalo," uvedla Mirka Šaldová.

Vzrušenou diskusi ukončilo patové hlasování, když pro prodej 8 metrů zastavěného pozemku bylo jen 6 členů zastupitelstva. Neprošel však ani opačný návrh pozemek neodprodat. Po dohadovacím řízení zastupitelé schválili kompromisní řešení. Pozemek tak město stavebníkovi pronajme a vyčká, jak se k odvolání postaví krajský úřad. Podmínky pronájmu stanoví městská rada.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.