Rekonstrukce na pranýři

RAKOVNÍK. Téměř pětačtyřicet minut, čili jednu sedminu celého jednacího času zastupitelstva, zabralo projednávání zprávy kontrolního výboru k rekonstrukci Bořivojovy ulice. Investiční akce byla prověřována poté, co ČSSD a zejména zastupitel Marcel Chládek kritizovali pomalé tempo prací, nedodržení termínu, nedostatečnou kontrolní činnost odboru výstavby a nevýhodnost smlouvy o dílo.

Jak vyplynulo ze zprávy kontrolního výboru, kterou přednesl předseda Miloslav Blecha, nedošlo ze strany dodavatelské firmy ani odboru výstavby k žádnému pochybení. Ze zprávy vyplývá, že stavba byla dokončena přesně ve stanoveném termínu, a sice v pátek 15. 12. v pozdních odpoledních hodinách. Úřad ji převzal v pondělí 18. 12., a to s několika nedodělky. Chyběl mimo jiné i finální povrch, s jehož položením se mělo původně posečkat až na jarní měsíce, ale nakonec byl dokončen 21. 12. Ke kritizované nevýhodnosti smlouvy o dílo Blecha uvedl, že je naopak přísnější, než bývá obvyklé, neboť dodavateli ukládá penále ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Marcel Chládek měl k předložené zprávě řadu výhrad a zpochybnil bod po bodu. Kromě formálních nedostatků napadl i obsahovou stránku. "Pokud považujete chybějící povrch za drobný nedostatek, je to stejné, jako kdyby vám stavební firma dodala dům bez střechy," glosoval Chládek. Lídrovi ČSSD vadila i navrhovaná opatření v závěru zprávy. "Pokud je všechno v takovém pořádku, jak uvádíte, proč doporučujete, jak se napříště vyvarovat problémům?" divil se Chládek.

Většina členů zastupitelstva ale se zprávou souhlasila. Místostarosta Luděk Štíbr přečetl dopis občanky Bořivojovy ulice, která městu děkuje za rekonstrukci a připomíná, v jak zoufalém stavu byly prastaré "roury", které se po otevření ulice objevily. Starosta Nejdl připomněl, že odbor výstavby v loňském roce zajišťoval zhruba deset velkých investičních akcí za 80 miliónů korun. Pokud došlo u jediné z nich ke zpoždění o deset dnů, považuje to za úspěch. "I já jsem spokojen. Nebýt té šarády, občané dodnes skáčou ve výmolech," neodpustil si Chládek. "Je škoda, že jste se nestal členem kontrolního výboru," kontroval Blecha.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.