Ing. Michal Stehlík před soudem kvůli pojišťovacím podvodům

Ředitel nemocnice obžalován

RAKOVNÍK. Před časem jsme vás informovali o tom, že řediteli rakovnické nemocnice Ing. Michalu Stehlíkovi bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvodu. Ve čtvrtek 2. listopadu dospěl jeho případ k okresnímu soudu, kde vedoucí pracovník stanul v roli obžalovaného. Během pětihodinového hlavního líčení bylo vyslechnuto kromě ředitele i celkem šestnáct svědků. Pak bylo hlavní líčení odročeno.

Státní zástupce JUDr. Jindřiška Vrbová obžalovala Ing. Michala Stehlíka z pojistného podvodu. Toho se měl dle obžaloby dopustit v letech 2003 a 2004, kdy vedení nemocnice opakovaně uplatnilo náklady na opravy diagnostiky formou pojistné události. Celkem šest přístrojů tak bylo opraveno na vrub pojišťovny s tím, že příčinou pojistné události měl být údajně úder blesku. To ale pojišťovna dodatečně popírá. Škoda způsobená pojišťovací společnosti by měla přesáhnout 1,4 miliónu korun.

Mezi svědky se postupně střídali primáři, lékaři, střední zdravotnický personál, technici i zástupci pojišťovacích společností. Svědecké výpovědi měly prokázat, kdy přesně došlo k jednotlivým závadám, jak byly evidovány v agendě servisních techniků, zda někdo slyšel v inkriminovaných dnech o úderu blesku a kdo vlastně úder blesku jako příčinu závad uvedl a následně požádal o pojistné plnění pojišťovnu.

Mezi nejzásadnější svědecké výpovědi patřilo vystoupení technika společnosti Philips. Podobně jako další technici připustil, že se jednalo o neobvyklé závady, které by mohly být způsobeny vnější příčinou. Dále uvedl, že v případě opravy rentgenu na chirurgii (cena opravy cca 500 tisíc Kč, pozn. red.) navštívil nemocnici 7. srpna 2003 a porouchanou součástku pak dodal a vyměnil 13. srpna. Listina s pozdějším datem, která byla předložena pojišťovně, podle něj neodpovídá originálu. Ze strany nemocnice tak muselo dojít k pozměnění data.

Velmi důležitým svědkem byl i technik nemocnice Václav Rais. Je totiž podepsán pod technickou zprávou pro pojišťovnu, kde jako příčinu uvedl zásah bleskem. Na dotaz soudu však doznal, že tak činil na základě požadavku ředitele. Státní zástupkyně vznesla dotaz, proč svědek v přípravném řízení nepředložil policii požadovanou dokumentaci. Rais nejprve jen mlčel a promluvil teprve poté, co jej předseda senátu JUDr. Stanislav Kos opakovaně upozornil, že pokud nebude odpovídat, může být odsouzen pro křivé svědectví až na deset let odnětí svobody. Pak Rais uvedl, že technickou a servisní dokumentaci k jednotlivým přístrojům policii předat nemohl, neboť ji zlikvidoval. Na další dotaz přiznal, že tak učinil v loňském roce, kdy se případ začal vyšetřovat, a to na příkaz primáře a náměstka ředitele NsP Semerádta. Následně předvolaný svědek MUDr. Tomáš Semerádt jeho tvrzení popřel. "Nevím, že bych mu dal takový příkaz," uvedl doslova Semerádt na přímý dotaz soudu, zda svědek Rais lže.

Další tři svědkové se rekrutovali z řad pojišťovacích firem. Nejprve byl předvolán likvidátor Pojišťovny České spořitelny, která je nyní součástí pojišťovny Kooperativa, Pavel Ježek. Uvedl, že při předcházejících pojistných událostech nikdy nejednal přímo s ředitelem NsP. Poprvé až v inkriminovaných případech. Tudíž ani neví, zda jednal skutečně osobně s ředitelem. Byl to údajně mladší člověk, ale zda to byl přítomný obžalovaný, nedokázal potvrdit. Stehlík pak k jeho výpovědi uvedl, že na jedné z popisovaných schůzek nemohl být přítomen, neboť měl jednání v Praze a jako důkaz předložil originál diáře.

S potvrzením identity ředitele neměli problémy zástupci firmy Isat Plzeň, kteří nemocnici poskytují poradenské služby v oblasti pojišťovnictví. V obou případech potvrdili, že ohlášení pojistné události sepsali v kanceláři ředitele v přítomnosti dalších osob a ředitel pokaždé diktoval jako příčinu škody úder blesku.

Kvůli termínu lékařského vyšetření jednoho z přísedících nemohlo být vyslechnuto dalších pět předvolaných svědků, kteří strávili na chodbě bezmála čtyři hodiny. Společně s ostatními budou předvoláni znovu na středu 22. listopadu, kdy bude hlavní líčení pokračovat od 10.30 hodin.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.