Ravos nebo Veolia?

RAKOVNÍK. Ravos, VSOR, Veolia. Tři názvy subjektů, na nichž během posledního jednání zastupitelstva nezůstala nit suchá. Není divu. Hospodaří s vodou, a ceny vodného či stočného, a hlavně pak vstup zahraničního investora do rakovnické firmy jsou otázky, které některé zastupitele značně zneklidňují.

Na informativní zprávu Václava Laňky, který zastupuje město Rakovník ve Vodohospodářském sdružení obcí Rakovnicka, reagoval radní Michal Volf. „Nelíbí se mi, že Ravos veškeré problémy převádí na své zákazníky,“ uvedl případ bytových domů ve Školní ulici. „Už 40 let tam bydlí zhruba 50 rodin. Trápí je pokles tlaku vody v horních patrech. Od října loňského roku se snaží jednat. Odpověď na otázky z 2. října dostali koncem března. Ravos měřením zjistil, že mají pravdu. Řešením je přepojení gravitačního vodovodu na tlakový, což obnáší investici 135 tisíc Kč, která má jít z peněz sdružení vlastníků. Nemohu souhlasit. Pokud někdo platí 40 let za vodu, má nárok na kvalitní službu. Investice tohoto druhu musí platit Ravos ze svého,“ uvedl Volf.

Václav Laňka dále vysvětlil, že Ravos jako provozovatel vodovodního systému platí VSORu nájemné ve výši 14 miliónů Kč ročně. VSOR sdružuje města a obce z regionu Rakovnicka, jež do sdružení vkládají vodovodní a kanalizační technologie, které Ravos spravuje.

Jaké místo v tomto byznysu hraje Veolia, zajímalo zejména Jiřího Ludačku. „Na obálce za vodu je napsáno Veolia. Kancelář francouzské firmy mě inkasuje. Navrhuji uspořádat setkání, ať pánové z Ravosu věc vysvětlí,“ navrhoval Ludačka.

Václav Laňka připomněl, že Rakovník má nejlevnější vodu se Středočeském kraji. Podobný názor připojil i starosta Zdeněk Nejdl. „Buďme rádi, že tady Ravos je a funguje. Pojďme udělat besedu. A veškeré otázky vznést přímo na vedení Ravosu,“ navrhoval Nejdl. Michal Volf pak ještě připomněl původní problém s bytovými domy na Zátiší a zastupitelstvo schválilo prověřit oprávněnost požadavku.

Jak nám k věci sdělil ředitel Ravosu Miroslav Riegl, firma je pouze provozovatelem vodohospodářských technologií, a tudíž nemůže být investorem, a to ani ve zmiňovaném případě. Co se Veolie týče, jedná se o logo nadnárodní společnosti. V roce 2007 a 2008 došlo k prodeji podílů společníků firmy Ravos, které odkoupily společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Teplice (98 %) a Středočeské vodárny Kladno (2 %). Obě akciové společnosti vlastní Veolia. „Firma Ravos zůstává zachována, pouze z propagačních důvodů používá i logo Veolia,“ vysvětluje ředitel firmy.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.