Rakovník s pískovnou nesouhlasí

RAKOVNÍK/CHRÁŠŤANY. v rámci připomínkového řízení k zadání změny územního plánu souvisejícího s otevřením pískovny u Nového Dvora se vyjádřila i rada města Rakovníka. Na svém zasedání vyslovila svůj nesouhlas s pískovnou z důvodu možného rizika poškození majetku města.

Jak nám potvrdil ředitel Městských lesů Jiří Lengyel, jedná se zejména o riziko vzniklé vybudováním příjezdové cesty. Po té by se měly přepravovat tuny písku a povede při hranici rakovnického lesa.

Dalším podkladem ke stanovisku rady bylo i nesouhlasné vyjádření odboru životního prostředí města. Zde se poukazuje hlavně na zbytečné narušení krajinného rázu a estetiky krajiny. Se štěrkopísky jako s neobnovitelným zdrojem by se mělo zacházet velice hospodárně a nové těžebny by neměly být otevírány, dokud nebudou vytěženy stávající. Píše se mimo jiné ve vyjádření zaslaném i na Obecní úřad v Chrášťanech.

Na probíhající připomínkové řízení jsme se zeptali i zástupce realizační firmy, připravující otevření pískovny. "Všechny připomínky a námitky se zapracovaly do upraveného návrhu zadání změny územního plánu. Ten tvoří pokyny pro jeho zpracovatele, čemu věnovat při dalším postupu zvýšenou pozornost. Zde je to jednoznačně otázka ovlivnění krajinného rázu, vodních poměrů, okolních lesů a životních podmínek obyvatel osady Nový Dvůr," řekl nám Pavel Josefus z firmy Moravskoslezský holding.

Podle něj se nyní zpracovává hluková studie, rozptylová studie emisí škodlivin a prachu, hydrogeologický průzkum, posouzení vlivů na krajinný ráz a okolní lesy, biologické zhodnocení. Ta bude obsahem dokumentace o investičním záměru, ke kterému se budou moci vyjádřit zúčastněné úřady, organizace a veřejnost.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.