U bodového systému úředníci příliš na city nedají

Rakovnický výtečník má plný počet

RAKOVNÍK. Nový silniční zákon nasadil tvrdá pravidla hry s bodovým systémem a nekompromisními postihy. Ukázněnost však řadě řidičů vydržela jen několik týdnů přes prázdniny. Dnes jich většina jezdí jako za "starých časů".

"Myslím, že většině řidičů, až na ně dojde, ztuhne úsměv. Pravidla jsou natolik přísná, že je lepší snad do auta ani nesedat," říká s úsměvem František Fröhlich, vedoucí odboru dopravy při městském úřadu v Rakovníku. Když se tady octne řidič při přestupkovém řízení, je většinou po legraci.

"K nám se řidič dostane v případě, že jeho přestupek nelze řešit na místě blokovou pokutou, policisté pak věc postoupí k projednání na odbor dopravy v místě, kde k přestupku došlo," vysvětluje šéf odboru. V případě, že je provinilec z jiného regionu, je možné přestupek postoupit k projednání do místa jeho bydliště. Za to však zaplatí poplatek 400 korun.

"Zpravidla do 30ti dnů přijde řidičovi předvolání k podání vysvětlení. To je v případě, že není jasná míra jeho provinění. Pokud ji známe, zahajujeme ihned přestupkové řízení. Závažná provinění řeší jako trestní čin státní zastupitelství," říká Fröhlich.

Jako trestní čin státní zástupce většinou posuzuje jízdu pod vlivem alkoholu, jízdu s následkem závažného ublížení na zdraví, jízdu bez řidičského oprávnění (pokud jej řidič vůbec nevlastní). Patří sem i jízda s ŘP, ale bez příslušné skupiny. "Jako příklad uveďme, že pokud budu s doklady na malý motocykl řídit stroj patřící do jiné skupiny, může být případ posuzován jako trestní čin," varuje vedoucí odboru.

Přestupkové řízení

A jak samotné přestupkové řízení probíhá? "Jednotlivé případy jsou u nás přiděleny jednomu ze tří úředníků. Ten založí spis, posoudí, jestli je třeba něco došetřit, pokud ne, vyzve písemně provinilce k projednání přestupku." Zde je třeba upozornit, že pokud by obviněný kalkuloval s tím, že doporučenou zásilku na poště nevyzvedne, je podle zákona od 10 dnů pokládána za doručenou. "U nás je dotyčnému ústně sděleno obvinění, ke kterému má právo se vyjádřit. Ten buď s obviněním souhlasí, nebo může žádat došetření celého případu," říká Fröhlich.

Vzhledem k tomu, že při správním řízení hrozí nejen ztráta bodů a řidičského oprávnění, ale i pokuty v rozmezí od 1500 do 50 tisíc korun, zajímali jsme se, jestli lze úředníka nějakým způsobem ovlivnit nebo dokonce podplatit. "Naši zaměstnanci většinou neprojednávají spisy blízkých osob. Pokud by měl obviněný podezření z podjatosti našeho úředníka, záleží na mém posouzení, zda případ podstoupím k dořešení někomu jinému. Konečné rozhodnutí musí schválit vedoucí odboru," vysvětluje Fröhlich. Při šetření může podle něj dojít i k situaci, kdy se původně obviněný může stát během přestupkového řízení poškozeným a naopak.

Slzy nepomohou

Ani pokud se při správním řízení slušně chováte a vyjadřujete nad svým pochybením lítost, na polehčující okolnosti se od 1. července příliš nehledí. Za konkrétní přestupek je totiž dána minimální výše pokuty a přes tu, jak se říká - vlak nejede. To samé je při zákazu řízení, ale v konečném důsledku je lepší "ztratit" řidičák na jeden rok (což je nejnižší sazba a úředník vám ji může udělit) než třeba na dva.

Při diskusích nad novým zákonem se jako nejspornější připomíná paragraf, podle kterého dojde-li při nehodě ke zranění osoby (i samotného řidiče), má přijít o řidičský průkaz na jeden rok a dostat pokutu minimálně 25 tisíc korun. "V praxi se to vztahuje i na řidiče, kteří při nehodě poraní sami sebe. Myslím, že to je jedno z nejtvrdších opatření a zřejmě bude novelizováno. Mezi tvrdá opatření patří i zákaz řízení na půl roku a pokuta 5 tisíc korun v případě, že řidič starší 60ti let nemá lékařkou prohlídku," míní František Fröhlich.

První výtečník

Na dotaz, jak to vypadá s bilancí ztrát bodů u řidičů na našem okrese, nám šéf odboru odpověděl: "Máme tu už výtečníka z Rakovníka (ročník 1968) s plným počtem bodů. Dvakrát přišel o 3 body v Praze za rychlost a 7 bodů dostal v České Lípě za odmítnutí dechové zkoušky. Na rok přijde o řidičák a zaplatí celkem 30 tisíc korun."

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.