Rakovnický potok je podle vlády znečištěný, vodohospodáři a rybáři nesouhlasí

„Rakovničák“ mezi nejšpinavějšími

PRAHA/RAKOVNÍK. Česká tisková kancelář vydala minulý týden zprávu o znečištění vod v České republice. Podle ní patří Rakovnický potok mezi šest nejvíce znečištěných vodních toků.

Zprávou o stavu českých vod se zabývala minulou středu také česká vláda. "Nejhorší jakost vody zaznamenali loni hydrologové v Bílině. Řeku znečišťují chemičky na jejích březích - Chemopetrol v Litvínově a ústecká Spolchemie. Oproti minulým letům tam ubylo pouze rtuti. Dalšími velmi silně znečištěnými řekami jsou Svratka pod Brnem, horní úsek Jihlavy, přítok Bíliny Bystřice, Rakovnický potok a Zákolanský potok, který vtéká do Vltavy pod Prahou," píše se ve vládní zprávě. Ta dále uvádí, že vodní toky jsou nejvíce znečištěné těkavými chlorovými látkami, polyaromatickými uhlovodíky, zvýšenou koncentrací kadmia z průmyslových emisí, niklu, mědi a zinku. Zařazení Rakovnického potoka mezi nejznečištěnější vodní toky nás překvapilo, protože mnoho ukazatelů naznačuje, že jeho čistota v posledních letech šla prudce nahoru. a tak jsme se zeptali odborníků - vodohospodářů a rybářů.

"Nic z toho, co je ve zprávě uvedeno, není charakteristické pro Rakovnický potok, jehož kvalita vod je zařazena do IV. třídy. Jde o znečištěnou vodu, která je lidskou činností ovlivněna tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému. Překračovanými kvalitativními ukazateli jsou pouze biologická spotřeba kyslíku (BSK 5), amoniakální dusík a fosfor," uvedla vodohospodářka Ing. Pavla Pavlíčková z odboru životního prostředí MěÚ Rakovník. Největší znečištění Rakovnického potoka ve zmíněném rozsahu má údajně na svědomí jeho přítok - Lišanský potok, kde i přes všechna opatření ještě dochází k občasným únikům z Královského pivovaru Krušovice. Část nečistot propouští do Rakovnického potoka i rakovnická ČOV. Značné procento nečistot lze přičíst splachům z polí a některé obce, jimiž Rakovnický potok protéká, stále mají zaústěnu kanalizaci do jeho vod, byť malých soukromých čistíren odpadních vod stále přibývá.

"Nevím, kde vláda k informaci, že Rakovnický potok patří k nejznečištěnějším tokům ve státě, přišla. Můžu říct, že dlouho už nebyl potok čistý tak, jako je teď. Už tři roky do něj vysazujeme lipana, který je indikátorem čistoty vody," říká předseda MO Českého rybářského svazu Křivoklát Josef Valenta.

Obdobný názor má i Jaromír Matoušek z MO ČRS Rakovník. "Je to nesmysl. My do Rakovnického potoka nasazujeme pstruhy, kteří nesnesou jinou, než čistou vodu. a daří se jim tu docela dobře. Dokonce za poslední dva roky jsme neměli žádný hromadný úhyn ryb, to znamená, že se zlepšil i kyslíkový deficit ve vodě i její čistota."

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.