K 16. červenci propustila rakovnická jatka 70 zaměstnanců

RAJA jde do konkursu

V březnu 2007 jsem byl krajským soudem jmenován likvidátorem společnosti Raja, neboť pro společníky firmy se ukázala situace neřešitelná z důvodu narůstajících dluhů. Mým úkolem bylo buďto firmu prodat solventnímu zájemci z příbuzného oboru podnikání, aby byly využity výrobní kapacity a zachována výroba, pracovní místa a tradice, nebo, pokud se to nepodaří, rozprodat majetek a z výnosu vyrovnat dluhy. Bohužel, postupem času se ukázalo, že zájemci o firmu jako masnou a uzenářskou výrobnu by sice byli, ale mají zcela jiné představy o ceně, než je reálné požadovat. Likvidátor totiž musí dosáhnout ceny, která by uspokojila věřitele. Jak jsem posléze zjistil, věřitelé si nárokují na dluzích sumu cca 25 miliónu korun plus úroky, které mohou činit až další jednu třetinu této částky.

Jak by se dali věřitelé charakterizovat?

Vesměs jsou to dodavatelé služeb a zboží z celé České republiky včetně místních podnikatelů. Celkem 170 subjektů. Snažil jsem se s nimi jednat, zda by nepřistoupili na dlouhodobé splátkové kalendáře, bohužel polovina jich odmítla. Pak nezbylo nic jiného, než jejich již dříve splatné dluhy uhradit, ale bohužel na to ve firmě chybí hotovost, neboť všechny bankovní účty společnosti jsou obstaveny a cokoliv přijde na účet, seberou exekutoři, takže ani do výroby se žádná hotovost nedostane.

Jaký bude další osud firmy?

Když jsem zjistil, že je zde podle zákona o konkursu stav insolvence, byl k 10. červenci podán návrh na konkurs u Městskému soudu v Praze, neboť Raja měla, a důvody neznám, formálně sídlo firmy na Praze 8. Místně příslušným soudem v Praze bude dosazen správce konkursní podstaty. Ten rozhodne o dalším osudy firmy. Těch možností je více. První z nich je prodat firmu jako celek. Správce konkursní podstaty to může udělat za cenu tržní, tedy i několikanásobně nižší, než mohl likvidátor. Přesto o této variantě pochybuji, neboť jsem udělal průzkum trhu, inzeroval jsem i za hranicemi ČR, ale zájemce se nenašel. Takže spíše dojde k rozprodání majetku po částech a zaplacení dluhů.

Kolik zaměstnanců bylo ve firmě v okamžiku vyhlášení konkursu? Co s nimi bude?

K 16. červenci byla 95 % zaměstnanců dána výpověď z důvodu zániku organizace. Bylo to asi 70 lidí. Na přechodnou dobu ve firmě zůstaly jen profese jako vrátný, údržbář apod. Zaměstnanci mají nárok na odstupné, ale z důvodů insolvence bude i tato otázka řešena až konkursním správcem podle zákonných předpisů. To znamená poměrně.

Jak staré kořeny mají problémy společnosti Raja?

Z korespondence a komunikace s věřiteli mohu konstatovat, že některé nároky jsou velmi starého data. I více jak pět let.

Znamená to, že se spotřebitelé již nebudou setkávat se značkou Raja?

Značka nezmizí ze dne na den, protože existují určitě i nějaké zásoby, ale dá se říci, že výrobky zmizí z trhu s koncem prázdnin.

Raja měla ve městě i své podnikové prodejny. Budou i ony předmětem konkursu?

Ve vlastnictví společnosti žádné nejsou, byly zřejmě pouze v pronájmu. Raja a její spřízněné či dceřiné společnosti se takovýchto provozoven spíše zbavovaly.

Co stravenky, tzv. Rajáčky?

Stravenky vzaly za své již před několika měsíci.

Je ve firmě dostatek majetku, aby byli uspokojeni všichni věřitelé?

Pro vstup do konkursu jsou podle zákona dvě kritéria. Předlužení a nebo insolventnost. Předlužení znamená, že hodnota majetku je nižší než rozsah závazků, to jest dluhů. Podle mých zjištění by v tomto ohledu nebylo dosaženo kritické hranice, kdyby dluhy byly vyšší než disponibilní majetek. Ale rozhodně byl naplněn paragraf zákona o konkursu, tzv. insolvence, kdy firma není dlouhodobě schopna splácet své závazky.

Pokud víme, že dluhy jsou kolem 25 miliónů, domnívám se, že i majetek je minimálně v takovéto výši. Ale podotýkám, že v tuto chvíli jsem pro krátkost lhůty nezkoumal, a to bude úkol pro správce podstaty, zda veškerý majetek v areálu patří firmě Raja. Část inventáře je na leasing, a až do doby úplného splacení patří takový majetek leasingové společnosti. Takových případů, kdy jsou tam i jiné vlastnické vztahy, bude celá řada.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.