Radní vyhověli Šamotce

RAKOVNÍK. Obyvatelé sídliště Šamotka se snaží zachránit zeleň mezi bytovými domy a žádají o změnu územního plánu. Jejich žádost projednala minulý týden městská rada.

Zahrádky pronajaté od firmy Lasselsberger mezi bytovými domy se podle územní dokumentace nacházejí v zóně pro bydlení. Majitel je sice nabídl nájemcům k odkoupení, ale cena 400 Kč se zdá být uživatelům příliš vysoká. Navíc prodej je podmíněn tím, že koupit musí všichni nájemci. v opačném případě budou zahrady nabídnuty realitní kanceláří jako stavební parcely. a právě případné výstavbě domků chtějí obyvatelé zabránit změnou územního plánu. Pokud by totiž zahrady byly zaregistrovány jako zeleň, byly by pro stavební účely obtížněji využitelné.

Situaci žadatelům zkomplikovala pravidla pro projednávání žádostí o změnu územního plánu. Podle nich se totiž náměty přijímají pouze dvakrát do roka. Vždy na začátku prvního nebo druhého pololetí. Radní proto museli nejprve rozhodnout, zda učiní výjimku a žádost projednají. "Odbor výstavby v tomto případě doporučuje vyřešit žádost regulačním plánem na využití pozemků. Také ten však podléhá všem procedurám, jako změna územního plánu. Takže se jedná o dlouhodobý proces, kdy se ke změně bude vyjadřovat i vlastník pozemku. Jestli to v tomto období někdo koupí nebo nekoupí, město nemůže ovlivnit," připouští starosta Zdeněk Nejdl.

Městská rada minulý týden žádost o změnu plánu přijala, čímž učinila výjimku, a navíc i doporučuje zastupitelstvu navrhovanou změnu schválit.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.