Provizorní semafory – už tři roky

ORÁČOV. Už více než tři roky je světelnou signalizací omezena doprava na silnici II/228 z Rakovníka do Jesenice nedaleko obce Oráčov. Už před rokem mělo dojít k opravě, kterou zadal její vlastník – Středočeský kraj. Bohužel, semafory v místě omezují dopravu i nadále.

„Bohužel, firma Torkret Liberec – vítěz soutěže na dodavatele stavby, kterou kraj vyhlásil, od smlouvy v květnu letošního roku odstoupila, neboť shledala, že není schopna ji zrealizovat za podmínek, které vysoutěžila,“ vysvětlil mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka fakt, proč se práce na opravě silnice a opěrné zdi pod ní stále nerozeběhly.

A tak kraj musel vyhlásit novou soutěž, která byla uzavřena 6. srpna. „Dodavatelem prací se na základě výběrového řízení stala společnost ČNEZ, dopravní stavby a. s., která provede požadované opravy za více než 2,5 miliónu korun zhruba do dvou měsíců od předání díla,“ uvedl Martin Kupka. Podle jeho slov by měla být zrekonstruována jak opěrná zeď, tak i vlastní komunikace. Práce by měly být zahájeny někdy na přelomu měsíců srpna a září.

„Je možné, že během rekonstrukce bude muset být na dobu nezbytně nutnou uzavřena silnice pro veškerou dopravu,“ dodal mluvčí Středočeského kraje. O případné uzavírce vás budeme na stránkách Raportu informovat.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.