Pronájem části náměstí

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Město Nové Strašecí se rozhodlo pronajmout Komenského náměstí jednomu subjektu, který zde bude koordinovat provozování zábavných atrakcí a prodejních stánků při oslavách posvícení ve městě.

"Dříve jsme pronajímali každé atrakci a každému stánkaři kus prostoru za stanovený poplatek. Minulý rok náš požádal pražský podnikatel Hynek Tříska o pronájem celého prostoru náměstí s tím, že bude jednotlivé atrakce a stánkaře koordinovat. Tento krok se ukázal pro město jako dobrý. Nejen, že se příjmy z pronájmu zvedly zhruba o 5 tisíc korun, ale v pronajatém prostoru byl zabezpečen nájemcem také pořádek a následný úklid," uvedl starosta města Jakub Kleindienst. Proto rada města rozhodla postupovat letos stejně a schválila pronájem náměstí Hynku Třískovi po dobu oslav posvícení ve dnech 6. až 13. září za navýšené nájemné 42 000 Kč. Pro toto usnesení hlasovalo všech pět přítomných členů rady města.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.