Proměnlivá situace s rybníky

RAKOVNÍK. V loňském roce rozvířila poklidnou letní hladinu zpráva o přemnožení zooplanktonu v soustavě nových rybníků, které měly sloužit jako předčišťovací nádrže nad Tyršovým koupalištěm. Podle stanoviska odborníka z přírodovědecké fakulty se měly rybníky vypustit a po následné kontrole opět napustit. K tomuto zásahu ale nedošlo. Změna měla nastat i na postu nájemníka. To se však také nestalo, neboť rybáři stáhli výpověď, takže rybníky mají stále v nájmu.

Zda přetrvává v nádržích kritická situace, jsme se zeptali na CHKO Křivoklátsko. „My tuto lokalitu monitorujeme z hlediska chráněných živočichů. Kontrolujeme, aby se zde nedělo nic, co by negativně ovlivnilo biotop,“ vysvětluje Anna Hoffmannová. „Přestože letos nejsou příliš vydatné srážky, vypadaly rybníky před měsícem lépe než vloni, nebyly zarostlé řasami. Český rybářský svaz nám dal na vědomí, že žádá město o vypracování znaleckého posudku.“ To, že město požádalo o stanovisko Agenturu ochrany krajiny a přírody, nám potvrdila Alena Škoudlínová, vedoucí odboru životního prostředí. „Výsledky bychom měli znát do měsíce. Zatím rybníky vypadají lépe než vloni, ale situace se může každým dnem změnit, stále je nestabilní,“ uvádí na závěr.

Po teplých dnech začala opět bujet řasa. „Rákos zatím neplní svou funkci, zvedla se hladina, takže voda zaplavovala zahrádky. Museli jsme ji regulovat, aby k tomu nedocházelo,“ říká Petr Štrougal ze správy majetku města a vysvětluje, že podle posledního stanoviska se rybníky nesmí vypustit.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.