Prohráli soud o střechu Na Sekyře

RAKOVNÍK. Již potřetí se Okresní soud v Rakovníku zabýval kauzou společenství vlastníků bytů bytového domu Na Sekyře čp. 2005 – 11. Zatímco předcházející dvě žaloby zamítl, do třetice rozhodl ve prospěch majitelů bytů. Město Rakovník tak musí na své náklady dokončit rekonstrukci střechy, která se vleče už od roku 1994, a dovést stavbu ke kolaudaci.

Jeden z nejsložitějších soudních případů má své kořeny již v roce 1994. Tehdy správa majetku města rozhodla o vybudování sedlové střechy na panelovém objektu na Sekyře. Když byl dům později privatizován, přišlo se na to, že stavba nebyla řádně dokončena ani zkolaudována a při následné kontrole se zjistila celá řada technologických chyb. Např. odvětrání vzduchotechniky nebylo vyvedeno nad plášť střechy apod. Tím se střešní konstrukce dále devastuje a v současné době již do některých bytů dokonce zatéká.

Společenství vlastníků bytů již vystřídalo celkem čtyři právníky a na soudních výlohách v prohraných sporech zaplatilo přes 400 tisíc Kč. Poslední žalobu podala advokátka Hana Hrubešová v dubnu 2005. Na rozdíl od svých předchůdců po městě nepožadovala pevnou částku, nýbrž splnění závazku dokončit rekonstrukci střechy. Vycházela při tom z písemné dohody, kterou na základě usnesení zastupitelstva z roku 2003 podepsal tehdejší místostarosta Zdeněk Nejdl. Tehdy zastupitelstvo města uložilo radě zajistit dokončení opravy střechy dle uzavřené smlouvy o dílo včetně provedení kolaudace. K realizaci ale nikdy nedošlo.

Co nový rozsudek pro město znamená? „Mohou se samozřejmě odvolat. Ale pokud by rozsudek nabyl právní moci, znamenalo by to pro město povinnost řádně dokončit rekonstrukci v soudem stanoveném termínu. Rozsah prací objektivizuje znalecký posudek vypracovaný letos v červenci na žádost soudu nezávislým znalcem. Půjde o celkové přeložení střechy, výměnu poškozených latí, vyvedení vzduchotechniky nad úroveň střechy apod. Myslím, že by bylo lepší se na postupu prací domluvit, než věc dále odkládat. Jakékoliv další prodlení prodraží cenu díla. Do některých horních bytů už zatéká,“ dodává předseda společenství vlastníků Karel Týče.

A co rozsudku říká starosta města Zdeněk Nejdl? „U vynesení rozsudku jsem byl přítomen, ale neznám odůvodnění ani znalecký posudek. Zatím si ani neumím představit, jak bychom ho vůbec mohli naplnit. Vím, že jsme to v minulosti zkoušeli řešit, ale nebylo jasné, kdo by byl investorem, kdo by žádal o stavební povolení apod. Počkáme na stanovisko právního zástupce a věc projednáme v radě,“ uvedl starosta.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.