Programové prohlášení

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí pověřila svého člena PhDr. Miroslava Ročka (ODS) jednáním se zástupci jednotlivých volebních stran, které by mělo vést k sestavení programového prohlášení rady.

"Doktor Roček má za úkol oslovit všechny volební strany ve městě, tedy i poziční, s tím, aby mu prezentovaly své volební programy a uvedly, co z nich chtějí zapracovat do programového prohlášení rady. Měly by v něm být obsaženy všechny věci, které by rada měla dělat, se zaměřením na bližší i vzdálenější cíle s vysvětlením, proč se co kdy dělá," vysvětlil starosta města Jakub Kleindienst a dodal, že ke každému bodu by mělo být také uvedeno, z jakých zdrojů bude financován a kde na to chtějí volební strany a uskupení vzít peníze. "Rada musí totiž řešit nejen to, co chce udělat, ale také to, kde na to vezme," dodal. Podle slov novostrašeckého starosty by rada chtěla své programové prohlášení vydat nejpozději do konce letošního kalendářního roku.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.