Proč teče do tělocvičny?

RAKOVNÍK (ps). Stavební odborníci zkoumali, proč zatéká do nové tělocvičny 1. ZŠ. Zjistili, že na vině je nedostatečná odvětrávací mezera u hřebene, která by měla být 220 cm na běžný metr, projektant ale nakreslil jen 85 cm. Dalším problémem je nedostatečná difúzní mezera způsobená špatným položením střešní latě (místo, aby byla postavena, je položena). A konečně třetím problémem je horší kvalita použité parovzdušné fólie, která vytváří tzv. stanový efekt (tam, kde se dotýká latě, propouští). K odstranění závad jsou navrhovány dvě varianty. Horší z nich hovoří dokonce o demontáži celé střechy (35 x 26 m, živičný povrch), což je zásah v řádu statisíců korun.

Kromě střechy trápí voda také strop kabinetu, kam protéká stínidlem zářivky. V tomto případě jde zřejmě o poruchu na rozvodu topení nebo vodovodu ve stropě, takže bude nutno rozbít podlahu a zkontrolovat těsnost potrubí. Zmíněné práce vzhledem k nedořešenému vyúčtování stavby nelze uplatnit jako reklamace, takže budou prozatím hrazeny z rozpočtu města.

V rámci objektivního informování o problematické stavbě uvádíme i pozitivní názor na kvalitu podlahy a osvětlení, se kterým se setkal místostarosta Luděk Štíbr v rámci volejbalových utkání. "Představitelé brněnského týmu od nás chtěli vědět jména dodavatelů, protože podle jejich názoru se jedná o jednu z nejlepších sportovních podlah v republice a totéž platí i o osvětlení. V obou případech se jednalo o subdodávky, takže žádná pochvala pro pana Klímu," podotýká místostarosta.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.