Proč nechtějí bydlet
ve Dvořákově ulici

NOVÉ STRAŠECÍ. Poté, co jsme ve 44. čísle Raportu zveřejnili článek Nechtějí bydlet ve Dvořákově ulici, kontaktovali naši redakci zástupci zde žijících občanů, aby sdělili důvody, které je k takovému stanovisku vedou.

"V ulici bydlí osm rodin. První kolaudace proběhly v letech 1993 a 1994. Od této doby je pro ulici používán název Na Spravedlnosti a na tuto adresu byly městským úřadem vydávány osobní doklady. Městský úřad rovněž tuto adresu používal při korespondenci se zdejšími obyvateli," uvádí se v petici, kterou obyvatelé ulice zaslali zastupitelstvu města s žádostí, aby zastupitelé změnili nově schválený název ulice Dvořákova na ulici Na Spravedlnosti II.

"Obyvatelé, kteří kolaudovali své domy v roce 2004, se snažili před změnou trvalého bydliště a následnou výměnou osobních dokladů zjistit na městském úřadu, zda neuvažuje o změně názvu této ulice. Byli informováni, že s ohledem na "starousedlíky" není nutné uvažovat o žádné změně názvu. Poté přistoupili k vyřízení osobních a ostatních (např. firemních) dokladů," píše se dále v petici. Proto obyvatelé ulice byli velmi překvapeni rozhodnutím zastupitelstva o změně názvu ulice a navrhují ji pojmenovat Na Spravedlnosti II.

Místostarosta města Jaroslav Hlína nám potvrdil, že sice taková možnost je z legislativního hlediska teoreticky možná, ovšem přináší značné těžkosti obyvatelům dosavadní ulice Na Spravedlnosti, která leží zhruba 200 metrů vzdušnou čarou západně. "Pokud bychom měli ulici Na Spravedlnosti II, museli bychom logicky původní ulici přejmenovat Na Spravedlnosti i a veškeré doklady by si museli měnit její obyvatelé, takže tímto se přenáší problém z jedné skupiny občanů na druhou," vysvětluje místostarosta a znovu potvrzuje, že z právního hlediska je název té které ulice plně v kompetenci zastupitelstva a nemusí být s občany konzultován. "Aby se tato nepříjemná situace do budoucna neopakovala, rozhodli jsme se už nyní pojmenovat ulice, které ještě dnes fakticky neexistují, ale jsou zahrnuty v územním plánu," říká starosta města Jakub Kleindienst.

Starosta se také vyjádřil k "zápisu" z rady z 29. 1. 2004, který po internetu šíří odvolaný místostarosta Petr Kotyk. "Nejde o žádný zápis nebo usnesení, ale pouze o Kotykův návrh, že by měly být ulice v lokalitě Na Spravedlnosti pojmenovány s ohledem na vžité místní názvy a charakteristiku daného místa, např. k Paraplíčku, u Vodojemu, Sluneční, Opuková, Na Vyhlídce, Jilmová ad. Rada vzala návrh na vědomí a blíže se jím nezabývala, protože v té době to bylo předčasné. a už vůbec nebylo přijato žádné usnesení. o tom se konečně může každý v materiálech města přesvědčit," dodal starosta Kleindienst.

Postup při pojmenování ulic v Novém Strašecí projednala na svém posledním zasedání rada města. z jednání vyplynula potřeba vytvoření pracovní skupiny ze členů zastupitelstva města k této problematice. Ta bude konkrétně řešena na příštím zasedání zastupitelstva města.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.