Příspěvky sociální a zdravotnické

RAKOVNÍK (ps). Městská rada plně akceptovala návrh sociální komise a schválila pro rok 2005 následující příspěvky: Pro svaz diabetiků 20 tisíc Kč (žádali 35), pro organizaci nevidomých a slabozrakých 25 tisíc (žádali 35 tisíc) a Domovu Ráček 50 tisíc (žádost o 50 tisíc). Svaz zdravotně postižených předložil celkem tři žádosti. Na činnost centra služeb získal 20 tisíc (žádal 43 tisíc), na rekondiční a rehabilitační pobyt kardiaků 10 tisíc (žádal 31 tisíc) a na rekondiční a rehabilitační pobyty ostatních členů 10 tisíc (žádost o 11 tisíc). Celkem bylo v sociální oblasti městem poskytnuto 210 tisíc Kč.

V oblasti zdravotnictví se sešly pouze tři žádosti Českého červeného kříže, které tak mohly být uspokojeny v plné výši. Na podporu činnosti kroužků mladých zdravotníků město přispělo pěti tisíci, na podporu ostatní činnosti čtyřmi tisíci a na podporu bezplatných dárců krve devíti tisíci korun.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.