Zastupitelé schválili
novou koncepci kulturního centra

Přestavba za 24 miliónů

NOVÉ STRAŠECÍ. Jedním z hlavních bodů programu čtvrtečního jednání novostrašeckého zastupitelstva bylo projednání a schválení koncepce využití Novostrašeckého kulturního centra. Ta vzešla z poměrně dlouhého a důkladného zkoumání potřeb všech kulturních složek a spolků, které ve městě působí. Návrh počítá s provozním rozdělením budovy NKC na dvě základní části. Pokud se podaří vše realizovat podle návrhu, vynaloží město na přestavbu NKC částku 24 miliónu korun.

"Východní část objektu je plně užívána. Zahrnuje sál s galerií a jevištěm se zázemím, foyer se šatnou a bufetem, kancelář, sociální zařízení pro návštěvníky i účinkující a spojovací chodbu se západní částí s navazujícími salonky," uvedl v důvodové zprávě místostarosta města Jaroslav Hlína a pokračoval: "Západní část objektu je tvořena vstupní částí se šatnou a sociálním zařízením pro hosty, restaurací, kuchyní s výčepem a technickým zázemím zasahujícím i do suterénu. V suterénu se nachází i kotelna, strojovna vzduchotechniky a rozvodny elektrického proudu pro celou budovu. V patře pak je zřízena bytová jednotka a ubytovací prostory s 21 lůžky a sociálním zařízením. Ubytovací prostory a restaurace se zázemím jsou v současné době mimo provoz a technický stav neumožňuje jejich užívání k účelům, ke kterým byly zřízeny."

Jaké změny jsou v nové koncepci navrženy? Nabízí se pět různých způsobů využití. Především zřízení sálu pro přednáškovou činnost, který je pracovně nazván Beseda. Za druhé zřízení kuchyně (přípravny) s jídelnou pro velký sál (plesy, konference apod.), za třetí zřízení městské knihovny, za čtvrté zřízení kluboven pro klubovou činnost dětských a mládežnických organizací a konečně za páté zřízení příležitostného ubytování pro účinkující.

"Samozřejmě se nabízí také několik variant řešení. Třeba prostor kuchyně (přípravny) může být stavebně upraven bez časové návaznosti na zřízení knihovny. Počítá se s úpravou tohoto prostoru za účelem ohřevu jídel dovezených cateringovou společností, jejich úpravou, likvidací a manipulací s nádobím v období konání akcí. Jako jídelní sál by byl využíván prostor besedy. Beseda je koncipována jako součást knihovny (přednáškový sál, čítárna) pro případ čerpání dotace na zřízení knihovny. Je však samostatně oddělitelná a využitelná," doplnil starosta města Jakub Kleindienst.

Navrhované řešení má podle předkladatelů několik výhod. Např. knihovna se bude nacházet v jednom podlaží jako celek a nebude třeba výtahu. Rekonstrukce NKC je realizovatelná v krocích, např. po patrech. Je počítáno s dostatečně velkou kuchyní s vazbou na besedu i sál. Kuchyni lze zřídit jako samostatnou stavbu. Zůstanou zachovány ubytovací kapacity pro účinkující. V případě zřízení kluboven se otevírá možnost odprodeje objektu na Kocourku doposud užívaného na klubovou činnost mládeže nebo jeho jiné využití.

Tato poslední věta trošičku "vystrašila" zastupitelku a vedoucí tanečního souboru Klobouček Naďu Jurgovskou, která projevila obavy, že se soubor do nových prostor nevejde. Její obavy rozptýlil místostarosta Hlína sdělením konkrétních rozměrů místností, s nimiž se pro Klobouček počítá a které jsou větší, než ty stávající. "Pokud se ukáže, že areál na Kocourku bude Domem dětí a mládeže vhodně využit, nikde není řečeno, že musí být prodán. Je to pouze návrh," dodal Jaroslav Hlína. Zastupitelé pak po krátké diskusi návrh koncepce schválili.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.